بازتاب نیوز

افغانستان بزرگترین سرمایه گذار خارجی در خراسان رضوی ایران

٢٥ ميزان ١٣٩٧ خبرگزاری آناتولی

تهران/خبرگزاری آناتولی

شکوه میرشاهی، مدیرکل دفترسرمایه‌گذاری‌ استان خراسان رضوی ایران گفت: بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری خارجی ما مربوط به افغانستان است ولی کشورهای عربی هم سرمایه‌گذاری‌هایی داشته‌اند و این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در حوزه خدمات بوده است.

به گزارش خبرگزاری "ایسنا"، وی افزود سرمایه‌گذاری‌های خارجی که موجود بودند همچنان پابرجا هستند و به کار خود ادامه می‌دهند، با توجه به اینکه نرخ برابری ارز در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است، همسایگان ما سرمایه گذاری‌های خود را داشته‌اند و ما همان روال قبل را ادامه می‌دهیم، بنابراین موضوع بازگشت تحریم ها اثر منفی زیادی در سرمایه گذاری‌های خارجی ما نداشته است.

میرشاهی با اشاره به مشوق‌های ترکیه برای جذب سرمایه گذار گفت: ما هم پیشنهاداتی به سیستم دولت ارائه کردیم مبنی بر اینکه مشوق‌های ویژه‌تری برای سرمایه گذاران استان در نظر گرفته شود که امیدواریم با توجه به شرایط موجود مورد تایید دولت قرار بگیرد.لینک اصلی: https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/1280792

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری آناتولی

آخرین خبر ها:

Loading