بازتاب نیوز

بنیاد بیات به مکتب متوسطه امیر دوست محمد خان مواد خوراکی و درسی کمک کرد

٢١ ميزان ١٣٩٧ آریانا خبر

بنیاد بیات به شماری از دانش آموزان بی بضاعت در مکتب متوسطه امیر دوست محمد خان مواد درسی و مواد خوراکی توزیع کرد.

رییس بنیاد بیات داکتر احسان الله بیات اظهار نمود که این نهاد مواد ها را نظر به نیازمندی های دانش آموزان تهیه کرده است که توانسته تا اندازه ای از نیازهای دانش آموزان را کاهش دهد.

آقای بیات گفت: “مواد تغذیه شده در رشد اطفال و رفع سوء تغذیه کمک می کند. مکاتب را ما دیدیم و این وسایل را بنابر خواست های آنها تهیه کردیم. اما نیاز های این مکاتب بیشتر از آن است که بتواند تنها یک نهاد بتواند مشکل را رفع کند. بنابرین ما از نهاد های دیگر نیز می خواهیم که برای رفع این مشکلات سر به مکاتب بزنند و آنها را کمک کنند.”

 مسوولان در این مکتب نبود خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی، صنف های معیاری، میدان های ورزشی و ساحه سبز را از چالش ها فرا راه دانش آموزان می خوانند و اما کمک های بنیاد بیات را در این شرایط موثر می خوانند.

محمد اسحاق علمیار، مدیر مکتب امیر دوست محمد خان اضافه کرد: “در چنین شرایط سخت که شاگردان قرار دارند این کمک ها خیلی برای شان کمک می کند.”

بنیاد بیات حدود یک و نیم دهه می شود که در افغانستان در ولسوالی های دور افتاده و بخش های فقیر نشین کشور در کنار کمک های بشر دوستانه در ساخت مکتب ها، میدان های ورزشی و خدمات بهداشتی همکاری داشته است.

لینک اصلی: https://ariananews.af/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading