بازتاب نیوز

عواید خدمات پُستی تا آخر سال جاری به ۱ میلیارد افغانی خواهد رسید

٢٢ ميزان ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

عواید خدمات پُستی تا آخر سال جاری مالی به یک میلیارد افغانی خواهد رسید.

این موضوع را شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل بیان داشت.

وی افزود، عواید خدمات پُستی از آغاز سال جاری مالی تاکنون به ۷۰۰ میلیون افغانی رسیده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تلاش می نماید تا، در سراسر افغانستان خدمات پُستی عصری را ایجاد نماید.

در حال حاضر در سراسر افغانستان پاسپورت از طریق مراکز پُستی به مردم توزیع می گردد، به همین گونه طی مراحل اسناد نیز از همین طریق صورت خواهد گرفت.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29542653.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading