بازتاب نیوز

اطلاعیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به نشر فهرست های جعلی حذف برخی کاندیدان انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷

٢٦ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

چنانکه مستحضرهستید، در این روز ها لیست جعلی که گویا در آن برخی کاندیدا ها به امضای محترم داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات از فهرست کاندیدان حذف گردیده است، در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات نشر و پخش همچو افواهات را کار کسانی می‌داند که تلاش دارند تا این پروسه ملی را بدنام و اذهان عامه را مغشوش سازند؛ در حالیکه نام هیچ کاندیدای از سوی کمیسیون حذف نشده است و کمیسیون به همکاری مردم، نهاد های ذیدخل و تلاش های شبانه روزی کارمندان خود با مؤفقیت کامل در آستانه هدف نهایی یعنی برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان قرار دارد. از این رو کمیسیون مستقل انتخابات با نشر این اطلاعیه، نشر فهرست یادشده و هرگونه افواهات اینچنینی از آدرس کمیسیون را، به شدت رد می‌کند

بربنیاد قانون کسانی که در تدوین، پخش و نشر همچو موارد نقش دارند مورد پیگرد عدلی و قضایی، قرار خواهند گرفت.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1365-counterfeit-omit-candidates-20181018-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading