بازتاب نیوز

کمیسیون مستقل بر بنیاد تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای پاک را از ناپاک جدا می سازد

٤ عقرب ١٣٩٧ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: مهر الله مهرزاد

در حالی که انتخابات بیست و هشتم میزان، دست آورد بی پیشینه پنداشته می شود، ولی نا رسایی های این انتخابات بیشتر از هر مورد دیگر انگشت نما شده است. به تازه گی روز چهار شنبه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که روند بررسی مجدد آرا را آغاز کرده است. اکنون یک عضو کمیته ی رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که برای جداسازی آرای پاک از ناپاک برنامه های تازه در دست گرفته شده است. عبدالعزیز ابراهیمی در گفت و گو با گروه رسانه یی پاسبانان می گوید: «کمیسیون مستقل انتخابات میکانیزمی را برای جداسازی آرای پاک از نا پاک در دست گرفته است، ما انتظار تصمیم نهایی و گزارش کمیسیون شکایت های انتخاباتی هستیم که پس از آن کمیسیون وارد عمل خواهد شد.»

هرچند آقای ابراهیمی جزییاتی در پیوند به این کارشیوه ارایه نمی کند، اما وی تأکید می ورزد: «جداسازی آرای پاک از نا پاک از مسؤولیت های کلیدی کمیسیون شکایت های انتخاباتی است و بررسی بایومتریک نیز بخشی از این روند می باشد، باید اضافه کنم که آرای مورد تأیید ما قرار خواهد گرفت که در آن تضمین و امضای ناظران باشد. افزون بر آن پس از بررسی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، تمامی آرا گرد آوری شده و سپس درج سیستم کمیسیون مستقل انتخابات خواهد شد.»

بر بنیاد گزارش ها، استفاده نشدن از سیستم انگشت نگاری یا «بایومتریک» در برخی از مرکزهای رأی دهی، نرسیدن ورق رأی دهی، و اعمال نفوذ شماری از زورمندان از مواردی هستند که انگشت انتقاد را بر روند انتخابات بیست و هشتم میزان بلند کرده است. این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات محافظت از آرای پاک را مسؤولیت کلیدی شان اعلام کرده بودند.

The post کمیسیون مستقل بر بنیاد تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای پاک را از ناپاک جدا می سازد appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/the-clean-votes-would-be-separated-from-unclean-votes-after-the-final-decision-of-electoral-complaint-commission/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading