بازتاب نیوز

رد ادعاهای حکومت افغانستان از سوی وزارت خارجه ی پاکستان

٤ عقرب ١٣٩٧ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: عمران خراسانی

پس از ترور جنرال عبدالرازق در قندهار، رییس جمهور غنی این حمله را طرح ریزی شده در پاکستان دانست. آقای غنی که برای غم شریکی با خانواده ی فرمانده پولیس قندهار به آن ولایت رفته بود گفت: «ما از پاکستان می خواهیم که عاملان این رویداد را هر چه زودتر به حکومت افغانستان تسلیم کند، از این رو حکومت جدید در اسلام آباد باید بپذیرد که تحقیق بین المللی برای ریشه یابی این مسأله در خاک آن کشور باید به توافق برسد.»

اکنون این ادعای رییس جمهور غنی از سوی پاکستان بی بنیاد دانسته شده است. سخنگوی وزارت خارجه ی آن کشور در نشست خبریی گفته است که حکومت افغانستان بازی متهم سازی را از سر گرفته است. داکتر محمد فیصل می گوید: «این ادعا بدون بررسی و یا هم ارایه ی مدارک استخباراتی به پاکستان از سوی مقام های حکومت افغانستان ارایه شده است. در واقع حکومت افغانستان بازی های متهم سازی را آغاز کرده است و به جای این که این ماجرا را از راه دیپلوماتیک حل کند، آن را رسانه یی کرده و بازی متهم سازی را در دست گرفته است.»

این در حالیست که کارشناسان نظامی افغانستان ترور جنرال عبدالرازق را بهانه ی میدانند که استخبارات منطقه به ویژه پاکستان به دنبال راه اندازی قیام مردمی قندهار در برابر نظامیان امریکایی بوده است.

The post رد ادعاهای حکومت افغانستان از سوی وزارت خارجه ی پاکستان appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/pakistani-foreign-ministry-has-rejected-allegations-of-the-afghanistan-government/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading