بازتاب نیوز

دعوتنامه مطبوعاتی

٨ عقرب ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!
قرار است، امروز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی کنفرانس مشترک مطبوعاتی را پیرامون اعلامیه اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار نمایند . بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر جزئیات این کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازند.

تاریخ: سه شنبه ۸ عقرب ۱۳۹۷
تنظیم وسایل رسانه ها: ۱:۳۰ بعد از ظهر
شروع برنامه: ۰۲:۰۰ بعد از ظهر
آدرس: مرکز رسانه ، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1397-press-20181030-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading