بازتاب نیوز

۵ مرد قزاقستانی در پیوند به یک آتش سوزی زندانی شدند

١٨ عقرب ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

پنج مرد قزاقستانی در پیوند به آتش سوزی در یک بس در ماه جنوری که در نتیجه آن ۵۲ شهروند این کشور جان دادند، زندانی شدند.

یک محکمه در شهر آقتوبه امروز سه راننده این بس را در قضیه قتل غیر عمد و تخطی از مقررات مصئونیت وسایط نقلیه مجرم دانست و هر کدام آن‌ها را به پنج سال حبس محکوم کرد.

به اساس فیصله محکمه این افراد پس از پایان حبس شان، از داشتن جواز راننده‌گی برای هفت سال نیز محروم می شوند.

این بس مربوط شرکت قزاقستانی موسوم به ترانزیت آسیا است.

دو کارمند این شرکت به خاطر استفاده از موتر نامناسب از لحاظ تخنیکی برای مقاصد تجارتی مجرم دانسته شده و هر کدام آن‌ها به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

یکی ازین افراد در قضیه جعل اسناد تخنیکی مجرم پنداشته شده است.

تمام این افراد اظهار بی‌گناهی کرده اند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29591598.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading