بازتاب نیوز

فاطمه ناصری با فروش صنایع دستی‌اش مصارف خانواده خود را میپردازد

١٨ عقرب ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

فاطمه ناصری با فروش صنایع دستی اش مصارف خانواده و خواهر و برادرش را میپردازد.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29591719.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading