بازتاب نیوز

سعیده یکی از معلمان: مکاتب دولتی را بر مکاتب خصوصی ترجح میدهد

١٨ عقرب ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

خانم سعیده یکی از معلمان، مکاتب دولتی را بر مکاتب خصوصی ترجح میدهد.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29591705.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading