بازتاب نیوز

ساجده یکی از دختران که با خدمت در صفوف پولیس به کشور خدمت می‌کند

١٨ عقرب ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

ساجده یکی از دختران که با خدمت در صفوف پولیس میخواهد به کشور خدمت کند.

وی تازه از ترکیه بعد از آموزش‌های حرفوی برگشته است.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29591689.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading