بازتاب نیوز

لارنس جونز

١٨ عقرب ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

به قدری به هدف و منظورِ خود فکر می‌کنم و در آن غرق هستم که دیگر زمانی برای کینه‌توزی ندارم!

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading