بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به گزارش بی اساس نهاد محترم تیفا

٢١ جدي ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه و اتخاذ آمادگی ها برای انتخابات های سال ۱۳۹۸

طوری که به همگان مبرهن و واضح است، انتخابات ولسی جرگه پس از سه سال تأخیر در خزان سال ۱۳۹۷ برگزار گردید. این انتخابات به اساس قانون انتخابات جدید و پس از اصلاحات لازم در ساختار کمیسیون و تحت مدیریت اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.

کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به خواست های احزاب سیاسی و برخی از نهادهای جامعه مدنی، جهت تأمین شفافیت روند انتخابات، صرف چند روز قبل از برگزاری انتخابات، تصمیم اتخاذ نمود تا از تکنالوژی بایومتریک استفاده به عمل آید. اما اتخاذ تصمیم ناوقت و تأخیر در تدارک وسایل بایومتریک سبب شد تا برخی چالش های انتخاباتی به وجود آید. کمیسیون مستقل انتخابات بعنوان تنها نهاد اداره کننده انتخابات تلاش های نهایی خویش را بخرچ داده است تا قبل از اعلان نتایج ابتدایی این چالش ها حل شده و به بحران تبدیل نگردد. به همین دلیل است که اعلان نتایج انتخابات کمی به تأخیر روبرو شده است.

برخی از نهادها بدون درک مسئولیت های وظیفوی و بدون اینکه در مورد موضوعات که به خورد مردم می دهند تحقیق لازم را انجام داده و گزارش های شان را مؤثق سازند، بدون داشتن اسناد و مدارک، صرف برای شهرت طلبی و اخذ حمایت های مالی و بدست آوردن پروژه های مقطعی گزارش های بی اساس و بی مدرک را پخش و نشر می نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات در هر جلسه مشورتی که تدویر یافته است به نهادها و شرکت کنندگان بصورت واضح تأکید نموده است در صورت یافتن اسناد ومدارک برعلیه کارکنان کمیسیون و آنانیکه روند انتخابات را به چالش می کشانند، موضوع را با کمیسیون شریک سازند.تا روند ملی انتخابات صدمه نبیند.

نهاد محترم تیفا بدون درک مسئولیت وظیفوی و وجیبه ملی شان تا هنوز هیچ سندی را مبنی بر اینکه کارکنان کمیسیون در هر سطح که باشند مرتکب فساد مالی و انتخاباتی و یا اخلاقی شده باشند و یا درمجموع به منظور رفع کمبودی ها و کاستی ها به کمیسیون ارایه نکرده است، از همه مهم تر این که اگر نهاد مذکور کدام سندی را در یافته است به منظور جلوگیری از تلف شدن حق مردم و کاندیدان باید قبل از همه به کمیسیون ارایه می نمود. وارد ساختن اتهام های بی اساس و به چالش کشاندن و صدمه زدن روندهای ملی و مردمی جرم بوده و مرتکبین باید بصورت جدی مورد پیگرد قرار گیرند. متأسفانه اعلامیه‏ی که به تاریخ۲۰ جدی ۱۳۹۷ از جانب نهاد محترم تیفا صادر شده است بدون اسناد و مدارک بوده و صرف بخاطر کمايی شهرت می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا در پیوند به اتهامات بی اساس که از سوی این نهاد وارد شده است نهاد مذکور را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

کمیسیون مستقل انتخابات در کنار اینکه روی جمع بندی نتایج انتخابات ولسی جرگه کار می نماید، برای اصلاحات و اتخاذ آمادگی های لازم برای تدویر انتخابات متفاوت تر و بهتر از گذشته در سال ۱۳۹۸ بصورت جدی مصروف می باشد که در اخیر همین هفته بسته اصلاحی خویش را همگانی خواهد نمود. درین مورد کمیسیون مستقل انتخابات به تکرار از جوانب ذیدخل تقاضا نموده است تا طرح های اصلاحی خویش را به کمیسیون ارایه نمایند و تاهنوز که هنوز است کمیسیون منتظر طرح های مسلکی آنها می باشد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1495-fefa-20190121-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading