بازتاب نیوز

وزارت داخله: پس از این از پاسپورت‌های مفقود شده و حریق شده سؤ استفاده نخواهد شد

٢٣ جدي ١٣٩٧ هشدار - رسانه تحقیقی

وزارت داخله، یک تفاهمنامه همکاری با اداره آسان خدمت برای خدمات رسانی بهتر پاسپورت امضا کرد. وزارت داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که به منظور ایجاد شفافیت، ارائه خدمات بهتر، بلند بردن اهمیت پاسپورت افغانستان در سطح جهان، روز گذشته تفاهمنامه همکاری دو جانبه در بخش پاسپورت با اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به امضا رسید.

در خبرنامه آمده است که این امر سبب جلوگیری سؤ استفاده افراد از پاسپورت‌های مفقود شده و حریق شده و سایر پاسپورت‌های فاقد اعتبار در داخل و خارج از افغانستان خواهد شد.

وزارت داخله گفته است که با امضای این تفاهمنامه، تمام معلومات از چگونگی پاسپورت در سیستم درج و با ادارات سرحدی و انترپول وزارت داخله شریک ساخته خواهد شد.

در خبرنامه امده است که این سیستم، مسئولین را در راستای شناسایی افرادی که قصد دارند از چنین پاسپورت‌ها سؤ استفاده کنند، کمک خواهد کرد.

وزارت داخله تاکید کرده است که سیستم جدید صدور پاسپورت که با معیارهای بین المللی تنظیم گردیده است، قابلیت اتصال با سیستم‌های مختلف را دارد که در آینده نزدیک شهروندان افغانستان، شاهد تغییرات خوبی در این زمینه خواهند بود.

لینک اصلی: https://www.hushdar.com/1397/10/23/4222/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از هشدار - رسانه تحقیقی

آخرین خبر ها:

Loading