بازتاب نیوز

روند صلح پایان جنگ و دو سناریو

٢٣ جدي ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

این جنگ خونین را باید پایان داد و از دید من بهترین تلاش ممکن برای پایان جنگ، در وضعیت کنونی و با در نظرداشت شرایط جهانی و داخلی، آزمایش امکان گفت‌وگو و راه حل سیاسی است. به همین دلیل هم من از هر تلاش فراگیر برای پایان جنگ حمایت می‌کنم. با وجود این، با توجه به رویدادهای اخیر، نگرانم که محصول این روند هر چه باشد به جز صلح. دو سناریو را به عنوان بهترین و بدترین سناریوهای محتمل که البته

مبتنی بر فهم ناقص من اند فقط به منظور بحث ارایه می‌کنم. وضعیت واقعی پس از جنگ، به احتمال زیاد پیچیده‌تر از این دو سناریوی ساده شده خواهد بود:

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading