بازتاب نیوز

شرایط سخت وزارت امور داخله برای صدور جواز سلاح

٢٣ جدي ١٣٩٧ خبرگزاری خاورمیانه

وزارت امور داخله با وضع مواردی سخت و دشوار، شرایط گرفتن جواز سلاح برای افراد را مشکل ساخته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله امروز (23جدی) ده مورد را برای گرفتن جواز سلاح یاد کرده است که درخواست کننده گان باید این شرایط را تکمیل کنند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که افراد شامل لیست تابع این مراحل بررسی می ‌شوند:

1- شخصاً شامل سیستم بایومتریک میشوند.

2- سلاح های دست داشته آنها توسط بخش کریمنال تخنیک چک می‌ شود.

3- طبق طرزالعمل جواز اسلحه، اجازه تعداد محدود حمل سلاح های کلاشینکوف و تفنگچه که جواز حمل داشته باشند، برای آنها داده می‌ شود.

4- سایر سلاح های نیمه سنگین شامل، راکت، پیکا و بم افگن از نزد این افراد جمع آوری می ‌گردد.

5- اسناد وسایط آنها توسط تیم فنی ترافیک بازرسی و در صورتیکه وسایط آنها، اسناد قانونی نداشته باشد ضبط می ‌شود.

6- هرگاه در حوزه های مربوط بالای شان عرایض موجود باشد، قضایای آنها بصورت همه جانبه بررسی می ‌شود.

7- از ادارات مالیه در مورد تصفیه مالیاتی این افراد، معلومات خواسته می ‌شود.

8- از شاروالی کابل در رابطه به غصب زمین معلومات خواسته می ‌شود.

9- تعهد کتبی و ضمانت معتبر از آنها گرفته می ‌شود.

10-در صورتیکه دعوای حق العبد بالایشان موجود نباشد، سند تصفیه حساب برای آنها داده می ‌شود.

این شرایط در حالی از سوی وزارت امور داخله برای گرفتن جواز اسلحه وضع می شود که در حال حاضر شمار زیادی از افراد سلاح های مختلف و بی شماری دارند.

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/slideshow/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading