بازتاب نیوز

سردرگمی در اتاق فکر نامزدان احتمالی

٢٣ جدي ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

خلیل روشنگر

ابهام در سرنوشت کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات روی تصمیم بسیاری از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برای نام‌نویسی در این کمیسیون تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از نامزدان احتمالی به دلیل آن‌که معلوم نیست کمیشنران کنونی در کمیسیون مستقل انتخابات حفظ خواهند شد یا نه، نتوانسته‌اند به یک تصمیم قطعی برای نام‌نویسی در این کمیسیون برسند. البته واضح است که بسیاری از این نامزدان به رغم آن‌که ادعا دارند دسته‌های انتخاباتی خودشان را تکمیل کرده‌اند، تا هنوز موفق به این کار نشده‌اند. این امر نیز روی قطعی نشدن تصمیم آن‌ها برای نام‌نویسی در کمیسیون مستقل انتخابات به منظور نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، تأثیرگذار بوده است. اما روی‌هم‌رفته ابهام در سرنوشت کمیسیون کنونی انتخابات و کمیشنران آن، هم روی تشکیل دسته‌های انتخاباتی و هم روی نام‌نویسی نامزدان احتمالی در این کمیسیون تأثیر منفی داشته است.

در حالی که به صورت پیوسته بر اعمال اصلاحات در ساختار کمیسیون مستقل انتخابات و آوردن تغییر در سطح رهبری این کمیسیون تأکید می‌شود، اما کم‌ترین پیشرفتی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. تا هنوز حدود و ثغور این اصلاحات و تغییرات مشخص نیست و بالطبع پیامدها و نتایج حاصل از این اقدام نیز روشن نمی‌باشد. این امر از یک طرف به سردرگمی در درون کمیسیون مستقل انتخابات منجر شده است و از جانب دیگر باعث سردرگمی نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری برای چگونگی تشکیل دسته‌های انتخاباتی و نام‌نویسی در این کمیسیون شده است.

یکی از دلایل این سردرگمی، مشخص نشدن ترکیب دسته‌های انتخاباتی بسیاری از نامزدان احتمالی است. به دلیل آن‌که مشخص نیست چه تغییراتی قرار است در کمیسیون مستقل انتخابات به میان آید و پیامد این تغییرات چه خواهد بود، تلاش‌ها برای تشکیل دسته‌های انتخاباتی نیز با کندی و با یک نوع سردرگمی انجام می‌شود. اگر چنان‌چه وضعیت آتی کمیسیون مستقل انتخابات بر همگان مشخص می‌بود، قطعاً شاهد تلاش‌های فشرده‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر از سوی نامزدان احتمالی برای تشکیل دسته‌های انتخاباتی شان بودیم. البته این تنها بخشی از کندی کار در این زمینه است. دلایل دیگری نیز می‌تواند در این خصوص دخیل باشد که ذکر آن‌ها جایی در این نوشته ندارد.

در حال حاضر، در اتاق فکر نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، بخشی از تمرکز و توجه بر روی چگونگی سرنوشت آینده کمیسیون مستقل انتخابات است. بسیاری از این نامزدان در حالی که طرف‌دار اعمال اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات هستند، به درستی نمی‌دانند که این اصلاحات چه زمانی و در چه سطحی اعمال خواهد شد. آن‌ها نگران این مسأله هستند که با به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم انتخاباتی برای بار دیگر دست‌خوش تغییر شود. البته یکی از عمده‌ترین پیامدهای این اصلاحات می‌تواند همین مسأله نیز باشد. با تغییر در تقویم انتخاباتی واضح است که شرایط برای بازی نامزدان احتمالی تغییر خواهد کرد و آن‌ها شاید چانس بیشتری برای تشکیل دسته‌های انتخاباتی بهتر و قوی‌تری پیدا کنند. زیرا هیچ ضمانت حقوقی وجود ندارد که تقویم کنونی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کسانی دنبال شود که احتمالاً در جایگاه کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات قرار خواهند گرفت.

چشم به راه بودن نامزدان احتمالی به زمان اعلام اصلاحات و سطح این اصلاحات را می‌توان در نرفتن آن‌ها به کمیسیون مستقل انتخابات برای نام‌نویسی حدس زد. البته چنان‌که پیشتر هم اشاره شد، بسیاری از نامزدان احتمالی تاکنون موفق به تشکیل دسته‌های انتخاباتی‌شان نشده‌اند و این امر نیز باعث خودداری آن‌ها از نام‌نویسی شده است. با آن‌هم می‌توان گفت که نامزدان احتمالی در صدد هستند تا بدانند که تصمیم برای اعمال اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات چه زمانی اعلام خواهد شد و این تغییرات و اصلاحات می‌تواند در کدام سطوح اعمال شود. شاید نامزدان احتمالی نیز حدس زده‌اند که اگر تغییراتی در سطح رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به میان آید، تقویم انتخاباتی نیز بازنوشته خواهد شد و آن‌ها در این صورت برای تشکیل دسته‌های انتخاباتی و یارگیری‌های سیاسی تازه فرصت بیشتری به دست خواهند آورد.

در حالی که شش روز تا پایان مهلت نام‌نویسی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری باقی مانده است، از میان ۷۳ نفری که بسته‌های معلوماتی گرفته بودند، تنها چهار تن آن‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند. این نشان‌دهنده آن است که نامزدان احتمالی از یک طرف در تشکیل دسته‌های انتخاباتی شان دچار سردرگمی هستند و از جانب دیگر سرنوشت نامشخص کمیسیون مستقل انتخابات کنونی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری قطعی دچار پریشانی ساخته است. با این وصف، بهتر است تا حکومت تصمیم خود درباره سرنوشت کارگزاران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات را روشن سازد و به این ترتیب تمامی طرف‌ها را از سردرگمی نجات دهد. زیرا تغییرات دیرهنگام در سطح رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و هم‌چنان چگونگی اعمال این تغییرات و اصلاحات، می‌تواند از یک طرف پروسه انتخابات را اخلال کند و از جانب دیگر باعث خلق تنش‌های سیاسی میان مدعیان قدرت در آینده خواهد شد. با توجه به این‌که نیاز است انتخابات ریاست جمهوری به صورت سالم و شفاف برگزار شود، اخلال این پروسه در نیمه راه، باعث آسیب جدی به این پروسه و در نتیجه اعتماد مردم نسبت به انتخابات خواهد شد؛ چیزی که می‌تواند انتخابات را به یک مضحکه بدل کند و آینده دموکراسی را در کشور به مخاطره بیاندازد.

لینک اصلی: https://8am.af/confusion-in-the-thinking-room-of-potential-candidates/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading