بازتاب نیوز

شکایت رانندگان از اخاذی در مسیر شاهراه کابـل-بامـیان

٢٣ جدي ١٣٩٧ روزنامه افغانستان

شماری از رانندگان موترهای مسافربری و باربری در مسیر شاهراه کابل-بامیان می‌گویند که آنها هم به دولت و هم به طالبان در مسیر راه مالیه پرداخت می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که حتی شماری از سربازان که برای تأمین امنیت راه‌ها مؤظف‌اند اخاذی می‌کنند.
اخاذی از موترهای باربری در مسیر شاهراه‌های کشور موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها به این سو ادامه دارد.
محمد جمعه یکی از این رانندگان مدعی است که طالبان در مسیر راه مقدار پولی را به عنوان عُشر از اموالی که از این مسیر انتقال می‌دهد، در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک اخذ می‌کند و برای شان برگه‌ای رسید با مهر وامضای «امارت اسلامی» داده می‌شود.
او به روزنامه افغانستان‌ما گفت: « طالبان از موتر‌های فلانکوچ 7 صد افغانی، از موترهای تونس 5 صد افغانی و از موترهای سراچه 4 صد افغانی عشر جمع آوری می کند.»
این راننده مدعی است که طالبان ازتمامی اجناسی را که وی انتقال می‌دهد حتی از یک دکاندار که ازکابل به طرف بامیان اجناس دکانش را انتقال می دهد عشر می‌گیرد.
محمد حمزه یکی دیگر از رانندگان ادعا می کند که طالبان از یک موتر باربری کلان رفت و برگشت 15 تا 30 هزار افغانی را عنوان عشر جمع آوری می‌کند.
او می گوید که پرداخت این مقدار پول به طالبان به عنوان عشر، تاثیر منفی روی کار وی داشته است. او می‌گوید: « اگر این مقدار پول را به طالبان بپردازیم برای ما هیچ فایده‌ای از رانندگی نمی‌ماند همان مقدار پولی را که از کار خود می‌گیریم مجبوریم که آن را به طالبان عشر بدهیم و اگر این پول را پرداخت نکنیم طالبان ما را اذیت می‌کند.»
او می‌گوید این موضوع را چندین بار با مسؤلین امنیتی در میان گذاشته است اما آنها در این زمینه هیچ اقدامی نکرده است وی می‌گوید در دره میدان طالبان حاکمیت دارد و هر طوری که بخواهد عمل می‌کند و دولت در این ساحه هیچ کاری کرده نمی‌تواند.
حمید یکی از مسافرینی که از ولایت بامیان به کابل آمده است ادعا می‌کند که حتی نیروهای امنیتی در این مسیر از رانندگان و مسافران اخاذی می‌کند او به این باور است که ناامنی در دره میدان و نظارت‌ نکردن مقامات دولتی از پوسته‌های امنیتی در شاهراه کابل-بامیان باعث شده تا شماری از سربازان پولیس نیز از رانندگان اخاذی نمایند.
نجیب دانش، سخنگوی وزرات امورداخله در گفتگو با روزنامه افغانستان‌ما اخاذی از سوی پولیس را تائید نکرد.
آقای دانش گفت: «برای تامین امنیت شاهراه‌ها برنامه‌های جدیدی روی دست داریم که تقویت پوسته‌های مسیر شاهراه و تمرکز بیشتر روی شاهراه‌های که از سال‌ها به این طرف آسیب پذیر بوده است از جمله اقداماتی است که از سوی این وزارت در همکاری با وزارت دفاع ملی این برنامه‌ها عملی خواهد شد.»
روزانه صدها موتر باربری و مسافربری از این مسیرعبور و مرور می‌کند در صورتی که دولت برای تأمین امنیت شاهراه‌ها اقدام نکند طالبان همه ساله میلیون‌ها افغانی از جمع آوری عشر عواید دارد که می‌تواند هزینه‌های جنگ طالبان را در برابر نیروهای امنیتی کشور تأمین کند.
جمع آوری مالیات (عشر) از رانندگان از سوی طالبان مسأله تازه‌ای نیست قبل از این نیز گزارش‌های در مورد جمع آوری عشر از ساحات تحت کنترول این گروه از سوی رسانه ها به نشر رسیده است که از آن جمله جمع آوری مالیات از تاجران و دکانداران ولایت غزنی نیز در رسانه‌های کشور خبر ساز شد.
گزارش‌های نیز وجود دارد که طالبان از مواشی و حاصلات زراعتی ساحاتی را که تحت کنترول خود دارد حتی با جبر و زور از مردم تحت عنوان (عشر) مالیات جمع آوری می‌کند.

لینک اصلی: http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=146418

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading