بازتاب نیوز

شرايط دشوار باعث ازدياد فرار سرمايه از كشور شده است

٢٣ جدي ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

رحيم الله سمندر ريس اتاق تجارت و معادن ميگويد شرایط نامناسب و عدم فراهم شدم سهولت هاى هر چى بيشتر براى سرمايه گذران، منجر به انتقال سرمايه ها خارج از كشور شده است.

سرمايه گذران ميگويند به شمول مشكلات امنيتى ، نبود سهولت هاى  لازم و فساد گسترده باعث شده تا سرمايه  های خود را خارج از كشور انتقال دهند.

كشور هاى آسيای ميانه خصوصا تاجكستان، قزاقستان و ازبيكستان بهترين گزينه برای سرمایه گذاران افغان ميباشند.

سمندر به طلوع نیوز گفت: “در اين راستا حكومت نيز كوتاهى هاى خود را داشته است. گذشته از چالش هاى امنيتى و فساد، دولت هنوز توان دادن ٤ تا ٥ ميگاوات برق را براى شركت ها و فابريكات ندارد كه اين خود باعث بى اعتمادى ميان دولت و سكتور خصوصى شده در نتيجه فرار سرمايه را طى دو سال اخير در بر داشته است.”

اما مقامات ميگويند دولت در بخش جواز سرمايه گذاراى و خريد زمين در پارك هاى صنعتى خدمات ارزنده نموده طوريكه كاهش جواز از ٣٠ هزار افغانى به ١٠٠ افغانى و فى متر مربع زمين در پارك هاى صنعتى ٥٠ افغانى ميباشد.

به گفتۀ سرمايه گذاران، حكومت براى جلب سرمايه گذاران جديد بايد اولا وعده هاى نمادين و روى كاغذ را جامه عمل بپوشاند و براى مشكلات سرمايه گذاران راه حل هاى بنيادى در نظر بگيرد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B2/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading