بازتاب نیوز

بازار: انتقاد از شهرداری کابل از بهر پروژه متروبس

٢٤ جدي ١٣٩٧ طلوع نیوز

شماری ازباشنده‌گان پایتخت عملی شدن پروژه نخستین متروبس را درشهر کابل یک پروژه خیالی میدانند.

این باشنده‌گان میگویند که تا کنون شهرداری کابل هیچ کاردراین بخش نکرده است وظاهرا به نظر میرسد که این پروژه واقعی نبوده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با خلیل الله شنکر، کارشناس امور اجتماعی بحث کرده است.

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/fa/business/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B3

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading