بازتاب نیوز

جلوگیری از ضایع شدن انرژی پولیس برای پاک کاری آشغال زورمندان

٢٤ جدي ١٣٩٧ خبرگزاری خاورمیانه

وزارت امور داخله در دستور تازه به پولیس هدایت داده است که فلم های سیاه موتر زورمندان را توسط مالکان و راننده آنها پاک کنند و انرژی شان را در این راه ضایع نسازند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دستور تازه به پولیس هدایت داده شده است که تمام موترهای شیشه سیاه و فلم دار را توقف داده و از مالک و راننده آن بخواهند تا با دستان خودشان فلم را پاک کنند.

خبرنامه وزارت امور داخله آورده است که «هدایت به پولیس با وقار افغانستان! وقتی موتر شیشه سیاه و فلم دار را توقف میدهید، به دریور و مالک آن امر کنید تا شیشه های موتر خود را با دستان خود پاک نماید و آشغال آنرا در داخل موتر خود انتقال دهد.»

این وزارت هدف از این کار را چنین بیان کرده است که انرژی و نیروی پولیس نباید در پاک کاری آشغال و کثافت، افراد قانون شکن، زورگو و جنایت پیشه ضایع گردد.

در خبرنامه بازهم تاکید شده است که «پولیس صلاحیت دستگیری و حق فیر دارد» و به این گونه به زورمندان هشدار داده شده است که با «پولیس همکار باشند.»

در روزهای اخیر هدایات، دستورها و اعلامیه های مختلفی از سوی وزارت امور داخله صادر شده که با حمایت اکثر مردم روبرو شده است؛ در عین حال قرار است که در روزهای اخیر لیست سوم از جنایتکاران و مجرمین نیز از سوی این وزارت اعلام شود.

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/slideshow/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading