بازتاب نیوز

دنیا: ملا برادر برای اشتراک در روند سیاسی به قطر رفته‌است

٢٤ جدي ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم به برخی پیشرفت‌های جدید صلح غور نموده و در مورد نظریات مختلف را انعکاس داده‌اند.

  • دنیا

روزنامه دنیا نوشته است که ملا برادر یکی از رهبران طالبان برای اشتراک در روند سیاسی به قطر رفته است اما تاکنون روشن نیست که وی به کدام حیثیت آنجا با هیئت سیاسی طالبان کار خواهد کرد.

روزنامه گفته‌است که ملا برادر حدود دو ماه قبل زمانی‌که امریکا تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان را آغاز کرد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از پاکستان خواست که وی را از زندان رها سازد تا در روند صلح همکاری نماید.

روزنامه در ادامه نوشته است که شورای عالی صلح افغانستان نقش ملابرادر در گفتگوهای صلح را مهم می‌داند و امیدوار است که وی هر چه زودتر تلاش‌هایش را در رابطه به صلح آغاز نماید.

روزنامه هم‌چنان نوشته‌است که شامل شدن ملا برادر در هیئت سیاسی طالبان خوشبینی‌ها را میان اعضای ولسی جرگه نیز بیشتر ساخته‌است.

  • ویسا

روزنامه ویسا نیز موضوع یکجا شدن ملابرادر در هیئت سیاسی طالبان را منتشر ساخته و نوشته‌است که با رفتن ملا برادر دفتر طالبان در دوحه بیشتر تقویت خواهد شد.

روزنامه در ادامه می‌نویسد که هدف اساسی خواست رهایی ملابرادر از سوی زلمی خلیل‌زاد این بود که وی بتواند در زمینه‌سازی گفتگوهای صلح همکاری نماید.

روزنامه در ادامه به نقل از برخی تحلیلگران نوشته‌است که ملابرادر در صفوف طالبان از نفوذ زیادی برخوردار است و موجودیت وی در دفتر قطر موقف طالبان را بیشتر تقویت خواهد نمود.

روزنامه هم‌چنان نوشته‌است گمان می‌رود که ملابرادر بحیث رئیس دفتر قطر انتخاب شود و این کار سبب خواهد شد تا نفوذ پاکستان بر این گروه کاهش یابد.

  • هیواد

روزنامه دولتی هیواد در مورد نوشته‌است که اجماع منطقوی در رابطه به صلح رو به گسترش است اما به نقل از رونامه نیاز است تا امریکا برای صلح افغانستان از پاکستان ضمانت بگیرد.

روزنامه می‌نویسد که پاکستان برای صلح افغانستان موانع ایجاد می‌کند و در عین حال تلاش دارد تا برای همین صلح از امریکا امتیازات بیشتری بدست آورد.

روزنامه در ادامه نوشته است که پاکستان به اساس سیاست دوگانه‌اش در ظاهر برای تأمین صلح به افغانستان تعهد همکاری می‌دهد اما از سوی دیگر طالبان را از گفتگو با حکومت افغانستان مانع شده‌است.

روزنامه در پایان به امریکا پیشنهاد نموده‌است تا با توجه به سیاست دوگانه پاکستان بر این کشور باور نکند و از آن در رابطه به صلح افغانستان ضمانت بگیرد.

  • آرمان ملی

روزنامه آرمان ملی حکومت افغانستان را در خصوص مداخلات کشور‌های همسایه در روند صلح این کشور مقصر دانسته می‌گوید که سیاست ضعیت این حکومت سبب شده‌است تا همسایه‌ها در این روند مداخله کنند.

روزنامه این موضوع را در سرمقاله‌اش نیز به بررسی گرفته و نوشته‌است که در چنین وضعیت که تلاش‌ها برای صلح افغانستان سرعت گرفته‌است و امریکا هم تلاش‌هایش را در زمینه بیشتر ساخته‌است برخی کشور‌های همسایه هم در زمینه تلاش‌هایش‌شان را آغاز کرده‌اند.

روزنامه با اشاره به تلاش‌های ایران در زمینه نوشته‌است که تهران همیشه از طالبان مسلح حمایت کرده‌است و برای آموزش این گروه در خاک‌اش کمپ‌های را ایجاد نموده‌است اما اکنون از روابط‌اش با طالبان اعتراف کرد و حتی چند روز قبل میزبان یک نشست با هیئت طالبان بود.

روزنامه در عین حال به سیاست پاکستان و روسیه نیز غور نموده و از حکومت افغانستان خواسته‌است تا در زمینه بیشتر فعال شود و اجازه ندهد که کشورهای منطقه از این درک به افغانستان مشکل ایجاد کنند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29708463.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading