بازتاب نیوز

کمیسیون تدارکات ملی ۱۶ مورد تدارکاتی را منظور کرد

٢٤ جدي ١٣٩٧ روزنامه اطلاعات روز

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد

اطلاعات روز: کمیسیون

تدارکات ملی شام روز یک‌شنبه (۲۳ جدی) ۱۶ مورد تدارکی به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد

افغانی را منظور کرده است.

در جلسه‌ی کمیسیون تدارکات ملی که به ریاست رییس‌جمهور غنی در قصر گل‌خانه‌ی

ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، پس از بررسی ۱۸ مورد تدارکاتی در نتیجه ۱۶ مورد

آن به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی منظور شده است.

پروژه‌ی تدارک یک قلم برنج پلوی وطنی با کیفیت مربوط وزارت دفاع،

پروژه‌ی ساخت تعمیر مکتب ۱۲ صنفی با تجهیزات برای مکت «اشتو» در ولسوالی میرامور

دایکندی مربوط وزارت معارف، پروژه‌ی تهیه و چاپ ۱.۹ میلیون جلد کتاب درسی مربوط

وزارت معارف، درخواست منظوری تعدیل قراردادهای انترنت بندویت افغان تیلی‌کام با

کاهش قیمت مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از پروژه‌هایی است که در جلسه‌ی

کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است.

همچنان درخواست منظوری تعدیل در روش و طرز پرداخت‌های قرارداد پروژه‌ی تمدید لین برق ۲۲۰ کیلو ولت غزنی الی قندهار مربوط شرکت برشنا و درخواست وزارت انرژی و آب برای منظوری فسخ مراحل تدارکاتی پروژه‌های آب کیلی، تنگی شادیان،‌ شاه عبدالله و شورابه از دیزاین و ساختمان در یک مرحله و امر آغاز مراحل تدارکاتی مجدد این پروژه‌ها به‌شکل دیزاین و ساختمان از پروژه‌های دیگری است که در جلسه‌ی کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است.

کمیسیون تدارکات ملی اما درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه‌ی تدارک ۲۲ قلم میوه‌ی تازه برای ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، پیشنهاد وزارت زراعت برای طی مراحل تدارکاتی با شرکت SKYTECH به‌منظور شفافیت و رقابت میان شرکت‌ها را رد کرده است.

نوشته کمیسیون تدارکات ملی ۱۶ مورد تدارکاتی را منظور کرد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.

لینک اصلی: https://etilaatroz.com/71244/national-procurement-commission-approved-16-projects/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اطلاعات روز

آخرین خبر ها:

Loading