بازتاب نیوز

مشکل اساسی زنان خبرنگار هراتی عدم دسترسی به اطلاعات و تبعیض جنسیتی است

٢٤ جدي ١٣٩٧ پایگاه خبری پیام آفتاب

به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، «عاطفه غفوری»، مسئول کمیته مصئونیت در بخش زنان خبرنگار هرات، خواهان فراهم‌آوری تسهیلات لازم جهت بهبود روند کار، برداشتن موانع و محدودیت در اطلاع‌رسانی به موقع در برخی از ادارات دولتی شد.

وی، از تبعیضات جنسیتی و نبود محیط مناسب و مصئونیت شغلی زنان یاد کرد و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب کاری تآکید نمود.

در این نشست، «مونسه حسن‌زاده»، معاون والی هرات از حضور و نقش مؤثر زنان خبرنگار در راستای انعکاس فعالیت‌های حکومت و بازتاب‌دهی مشکلات قدردانی کرد و وعده سپرد تا در راستای حل مشکلات‌شان همکاری لازم را خواهد کرد.

خانم حسن‌زاده تآکید کرد که اداره محلی در قسمت حل مشکلات بانوان خبرنگار تلاش خواهد نمود و آن را از جز اولیت کاری خویش قرار خواهد داد.

بانوان خبرنگار از نبود زمینه مناسب شغلی، اذیت و آزار جنسی و عدم درسترسی به اطلاعات شکایت دارند.

در اخیر فیصله شد تا در قسمت موضوعات یاد شده اقدام جدی و عملی صورت گیرد.

مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب در هرات

لینک اصلی: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/87705/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پایگاه خبری پیام آفتاب

آخرین خبر ها:

Loading