بازتاب نیوز

يک انفجار نیرومند بخش های از شهر کابل را تکان داد

٢٤ جدي ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

مجموعه

يک انفجار نیرومند بخش‌های از شهر کابل را تکان داد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید، از این انفجار در کابل بیش از چهل زخمی به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند.

وحید مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، تا هنوز در باره کشته شده های این رویداد ارقام در دست نیست.

به گفته وی، محل انفجار در ناحیه نهم کابل است و ممکن جای که انفجار صورت گرفته یک کمپ مربوط به خارجی ها باشد.

تازه شود

وزارت داخله افغانستان می‌گوید، یک حمله موتر بمب بالای کمپ گرین ولیچ در مربوطات حوزه نهم شهر کابل رخ داده‌است.

نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، این حمله ساعت هفت شام امروز رخ داده و از تلفات برخاسته این رویداد تا هنوز معلوماتی در دست نیست.

به گفته دانش، محل رویداد در حال حاضر در انسداد نیروهای امنیتی قرار دارد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید، از یک انفجار در کابل بیش از چهل زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده اند.

وحید مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، تا هنوز در باره کشته شده‌های این رویداد ارقام در دست نیست.

به گفته وی، محل انفجار در ناحیه نهم کابل است و ممکن جای که انفجار صورت گرفته یک کمپ مربوط به خارجی‌ها باشد.

وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید، از یک انفجار در کابل بیش از ۴۰ زخمی به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند.

وحید مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، تا هنوز در باره ارقام کشته شده‌های این رویداد ارقام در دست نیست.

به گفته وی، محل انفجار در ناحیه نهم کابل است و ممکن جای که انفجار صورت گرفته یک کمپ مربوط به خارجی‌ها باشد.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29709270.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading