بازتاب نیوز

برخورد جدی وزارت امور داخله با کسانی که مالیه نمی دهند

٢٤ جدي ١٣٩٧ خبرگزاری آریانا نیوز

آریانانیوز: وزارت امور داخله با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که از این به بعد، تنها برای کسانی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم شان شامل لست مالیه دهنده گان باشد…

در اعلامیه‌ وزارت امور داخله آمده است که از این به بعد، تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم شان شامل لست مالیه دهنده گان وزارت مالیه باشد.

اعلامیه این وزارت همچنان از لغو جواز حمل سلاح کسانی که این معیار را ندارند خبر داده و افزوده: در وزارت مالیه سه کتگوری مالیه دهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. اشخاص و شرکت‌هایی که در لست مالیه دهنده گان ثبت نیستند، جواز اسلحه‌ شان لغو می‌گردد و متقاضیان جواز اسلحه تا زمانی‌که تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد گردید.

لینک اصلی: https://ariananews.co/news/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87.html/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری آریانا نیوز

آخرین خبر ها:

Loading