بازتاب نیوز

نقش رسانه ها در تأمین صلح پایدار اثر گذار می باشد

٢٦ جدي ١٣٩٧ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

شورای عالی صلح امروز نشست مشترکی با نمایندگان برخی از نهاد های مدافع حقوق ژورنالستان به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد روند صلح تدویر کرد.

در این نشست که نمایندگان مرکز همبستگی ژورنالستان، شورای ژورنالستان افغانستان، مرکز هماهنگی ژورنالستان و شماری از نمایندگان مرکز قانونمندی رسانه ها حضور داشتند، محمد عمر داوودزی نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح با تأکید بر اهمیت و نقش رسانه ها در تأمین صلح گفت که  این نشست را به هدف اگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد صلح تدویر نموده است.

 داوودزی از خبرنگاران خواست که در رابطه به صلح نظریات و پیشنهادهای خود را با شورای عالی صلح شریک سازند.

در ادامۀ این نشست مصدق مقسط معاون مرکز همبستگی ژورنالستان، حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان، محمد اسحق صمدی رئیس مرکز هماهنگی ژورنالیستان، کریمه عزیز معاون بخش زنان شورای ژورنالیستان افغانستان و سید داوود یعقوبی رئیس مرکز قانونمندی رسانه ها  به نمایندگی از شرکت کنندگان سخنرانی نمودند، وسایل ارتباط جمعی و رسانه یی را تأثیر گذارترین وسایل در زندگی جمعی و فردی توصیف کردند.

 به گفتۀ آنها، انعکاس حقایق به گونۀ بی طرفانه، زمینه ساز صلح و تشویق همگان به آشتی ملی خواهند شد. آنان تأکید کردند رسانه ها نقش ارزندۀ برای برقراری صلح در کشور دارند. این نهاد ها از شورای عالی صلح می خواهند، مانع تبلیغات نادرست و علیه صلح در رسانه ها شوند تا از کشانیدن اذهان عامه به سمت بحران جلوگیری به عمل آید.

این نهادها همچنان به خبرنگاران و فعالان رسانه ای نیز توصیه نمودند که در فعالیت ها و برنامه های رسانه یی شان تنها به دنبال جذب مخاطب نباشند و در راه گسترش روحیه صلح پذیری و جلوگیری از خشونت ها کارهای مفیدی  انجام دهند؛ زیرا به باور آنها در عدم موجودیت صلح، فعالیت رسانه ها نیز مشکل زا خواهد بود.

لینک اصلی: https://rta.org.af/internal-news/26225/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو تلویزیون ملی افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading