بازتاب نیوز

اعلان مجدد: بست های کمبود ردیف (ج) ۳و ۴ و بست های مسلکی ردیف(د) ۵

٢٦ جدي ١٣٩٧ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

دانلود لایحه وظایف

تاریخ ختم

تاریخ نشر

موقعیت

بست

عنوان بست

شماره

لایحه وظایف

۱۴ دلو ۱۳۹۷

۲۳ جدی ۱۳۹۷

کابل

۳

آمر تولید موسیقی

۱

لایحه وظایف

۱۴ دلو ۱۳۹۷

۲۳ جدی ۱۳۹۷

کابل

۳

آمر انکشاف و پاسداری موسیقی محلی و مردمی

۲

لایحه وظایف

۱۴ دلو ۱۳۹۷

۲۳ جدی ۱۳۹۷

کابل

۴

کارشناس موسیقی حوزه جنوب و شرق

۳

لایحه وظایف

۱۴ دلو ۱۳۹۷

۲۳ جدی ۱۳۹۷

کابل

۵

مدیر موسیقی دیجیتال

۴

لایحه وظایف

۱۴ دلو ۱۳۹۷

۲۳ جدی ۱۳۹۷

کابل

۵

مدیر ثبت و فلمبردار

۵

لینک اصلی: https://rta.org.af/job/26241/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو تلویزیون ملی افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading