وزارت امور داخله می‌گوید که ۲۴ کودک و ۱۴">

بازتاب نیوز

حملۀ طالبان بر اردوگاه گرین ولیج؛ حالت ۳۰ تن از زخمی‌ها وخیم است

٢٦ جدي ١٣٩٧ طلوع نیوز

شمار زخمیان انفجار در برابر اردوگاه "گرین ولیج" در منطقه قابل بای شهر کابل به ۱۱۴ تن افزایش یافت. در این رویداد سه نظامی و یک غیرنظامی جان باختند. 

وزارت امور داخله می‌گوید که ۲۴ کودک و ۱۴ زن نیز مشمول زخمیان این رویداد هستند و حالت ۳۰ تن از این زخمیان وخیم گفته می‌شود.

وزارت امور داخله می‌گوید که در این رویداد به شهرواندان خارجی آسیبی نرسیده است  و بیشتر مردم آسیب دیده اند.

شام روز دوشنبه یک موتر باربری پر از مواد منفجره بر در برابر اردوگاه گرین ولیج در قابل بای کابل منفجر شد.

شدت رویداد به اندازه‌یی بوده است که حتا خانه‌های دور تر از محل رویداد هم این گونه شکست کرده اند و باشنده گان این خانه‌ها آسیب دیده اند.

نسرین -  باشنده قابل بای – کابل گفت:«خانه ما شکست کرده است و دختر جوانم سر و دست اش زخمی شده است و در شفاخانه است و هیچ چیز خدا برای ما نمانده است.»

ذاکر۲۲ ساله یکی از قربانیان این حمله است که دو ماه قبل ازدواج کرده بود و در این حمله جان باخت.

فدا محمد - برادر ذاکر  گفت:«بچه هایم هم همرای ذاکر بود که دو بچه ام زخمی است، یک برادرم زخمی است و دیگر برادرم شهید شد.»

سه عضو دیگر این خانواده نیز در این رویداد زخم برداشته اند.

شاکر – برادر دیگر ذاکر گفت:«وقتی که انفجار شد بر ما شب شد و هیچ چیز را ندیدم و خاک ها بر سرم باد شد.»

کمتر خانه‌یی در این بخش دیده می شود که آسیب ندیده باشد.

نصرت - زخمی رویداد گفت:«یک شیشه بسیار کلان بر سرم خورد یک دختر و یک پسرم هم زخمی شدند.»

عبدالله - باشنده قابل بای – کابل گفت:«ده نفر تنها از وطن داران من شهید شده است و بسیاری های شان هنوز مرده های شان گم هستند.»

در این رویداد کسانی هم هستند که تا هنوز جسد های شان پیدا نشده است.

سهراب - باشنده قابل بای – کابل گفت:«پسر کاکایم پس از انفجار مفقود شده است و تا هنوز ما نتوانسته ایم که هیچ نشانی از او پیدا کنیم.»

آن گونه که وزارت امور داخله می گوید، در این رویداد به هیچ شهروند خارجی آسیب نرسیده است.

احمد ضیا - وکیل گذر قابل بای – کابل گفت:«مردم چندین بار است که مظاهره کردند و خواهش کردند که همی کمپ خارجی ها چرا یک جای دیگر انتقال پیدا نمی کند؟.»

نجیب دانش – سخن‌گوی وزارت امور داخله خواست مردم بر حق است و روی یک برنامه کلان تر با همکاران بین المللی کار می کنیم تا این که این کمپ ها در ساحات دیگری انتقال یابند.»

"تنها از سال دو هزار و دوازده بدینسو، این چهارمین بار است که کمپ گرین فلیج آماج قرار می گیرد، اما در این مدت هنوز هم این کمپ در میان خانه های مردم قرار دارد."

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%DB%80-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading