بازتاب نیوز

​معترضان: کمیشنران کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند

٢٦ جدي ١٣٩٧ پایگاه خبری پیام آفتاب

آنان پارلمان آیندهٔ کشور را به «ادارهٔ تدارکات ملی» و «سرای شهزادهٔ دیگر» تشبیه می‌کنند و می‌گویند که کسانی تلاش کردند آرای و لایت کابل را تصفیهٔ قومی کنند و نیز جلو افراد دانش‌آموخته را بگیرند.

به باور این نامزدان، فهرستی که از سوی کمیسیون انتخابات نشر شد، «نمایش مضحکِ سناریوی از پیش تعیین شده‌ای است که ربطی به ارادهٔ مردم کابل ندارد».

حزب اقتدار ملی در واکنش به نشر فهرست ابتدایی برنده‌گان حوزهٔ کابل اعلامیه پخش کرده و گفته‌است که به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری کمیسیون انتخابات و زمینه‌سازی برای تقلب گسترده و سازمان‌یافته، رأی‌های مردم ضایع شد.

حزب اقتدار ملی به این باور است، تمام مسوولیت‌های مشکلات پیش از انتخابات و پس از انتخابات به دوش کمیسیون انتخابات است. در اعلامیهٔ این حزب ادعا شده‌است که کمیسیون انتخابات آرای کابل را منهدسی کرده و فهرست نشر شده هم نتیجهٔ حقیقی آرای مردم کابل نیست.

مسوولان در این حزب از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهند تا در نشر فهرست نهایی «معیارهای قانونی» را در نظر بگیرند و به رأی مردم احترام بگذارند. در اعلامیهٔ حزب اقتدار ملی همچنان به معرفی شدن کمیشنران کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی نیر تأکید شده‌است.

همزمان بااین، نور رحمان اخلاقی، نامزد انتخابات پارلمانی از حوزهٔ کابل می‌گوید که کمیسیون انتخابات مرتکب «فاجعه» شده‌است. آقای اخلافی در صفحهٔ رسمی فیسبوکش، از مصارف خلاف قانون، خرید رأی، تقلب به وسیلهٔ کارمندان کمیسیون، ارقام خیالی، تغییر ارقام در مرحلهٔ شمارش، حاکمیت قلدرمأبانه بر مراکز رأی‌دهی و فرمایش‌های حکومت، به عنوان «جرایم و تخلف‌های انتخاباتی» یاد کرده‌است که به باور او: رهبری کمیسیون و برخی از کارمندان آن در آن دست داشته‌اند.

او از علما، جامعهٔ مدنی، نامزدان انتخابات پارلمان، روشنفکران و مردم می‌خواهد تا برای معرفی و به دادگاه کشانیدن متقلبان و آوردن اصلاحات جدی در کمیسیون و رهبری کمسیون انتخابات، صدا بلند کرده و مسوولیت شان را ادا کنند.

لطف‌الله مشعل، نامزد دیگر پارلمانی مدعی است، اسناد معتبر به دست دارد که نشان می‌دهد، آرای برخی از نامزدان کم و زیاد شده و نیز کسانی با پرداخت پول شامل فهرست شده‌اند.

لطف‌الله مشعل از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا «خیانت‌های» رهبری کمیسیون انتخابات را پیگیری و آنان به «جزای خیانت‌های شان» را بدهد.

سمیع مهدی، یکی از نامزدان دیگر در صفحهٔ رسمی فیسبوکش، نشر فهرست ابتدایی کابل را «افتضاح» خوانده و گفته‌است که اظهارات اخیر سرور دانش و «طنز تلخ» داکتر عبدالله در پیوند به رهبری کمیسیون انتخابات، گویای «افتضاحات» موجود در کمیسیون است.

در جریان هفته، سرور دانش، معاون دوم رئیس حکومت وحدت ملی در محفلی، رهبری کمیسیون انتخابات را به «جفا در حق مردم» متهم کرد و گفت که اتهام فساد، تقلب و تخطی‌ها، اعتبار و حیثیت دولت و مردم را زیر پرسش برده‌است. به دنبال آقای دانش، روز دوشنبه، داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز با زبان طنز گفت که اگر نفوس افغانستان برابر به نفوس چین می‌بود، نتایج انتخابات روز قیامت اعلام می‌شد.

آقای مهدی در ادامه گفته‌است که تأسف و تمسخر مقام‌های حکومتی «چیزی از مسوولیت شان» کم نمی‌کند. به گفتهٔ این نامزد: «گفته بودیم که فساد بزرگترین دشمن افغانستان است و متأسفانه این امر یکبار دیگر ثابت شد. در روزهای کمپاین بارها از خطر تبدیل شدن مجلس نماینده‌گان به اتاق دوم تدارکات ملی یا یکی از کوچه‌های سرای شهزاده هُشدار داده بودم و کمیسیون محترم انتخابات همین کار را عملی کرد».

در سوی دیگر، شماری از باشنده‌گان کابل نیز نسبت به رهبری کمیسیون انتخابات و نشر فهرست ابتدایی برنده‌گانِ انتخابات پارلمانی شاکی اند و می‌گویند که «پول» معیار سنجش و ترازوی کمیشنران کمیسیون انتخابات بوده‌است.

فرید دلداری، یکی از باشنده‌گان کابل در صفحهٔ فیسبوکش نوشته‌است که از انتخابات پارلمانی اخیر آموخته‌است که پیش از نامزد شدن در پارلمان، پولی فراوان در بیاورد، بعد ارتباطاتِ محکمِ سیاسی بسازد و در پایان، سراغ مردم برود. او می‌گوید که غیر از این فورمول، «شکست سرنوشت محتوم» هر نامزد پارلمانی خواهد بود.

در عین حال، زبیر رضوان، باشندهٔ دیگر کابل می‌گوید که پس از نشر فهرست ابتدایی اعضای پالمان به این نتیجه رسیده‌است که برای بهبودی اوضاع این «ویرانه»]افغانستان[ هنوز کار زیادی باقی مانده‌است. آقای رضوان می‌گوید که هنوز حرف نخست را در افغانستان، «قوم و قلدر و قصاب» می‌زند و بلندترین رأی از «مافیاها و از بازرگانان خونِ رای‌دهنده‌گان» است.

او در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته‌است: «ما که نخواستیم، سرنوشتی هم نخواهیم داشت غیر از مردن در انفجارهای بزرگ، در معاملات ننگین با طالبان، در سقوط‌های ترسناک شهرها و روستاها و در زایش جریان‌های جدید وحشت و کشتار».

در عین حال، شماری از نامزدان معترض حوزۀ انتخاباتی کابل دیروز، سه‌شنبه، ۲۶ جدی در نشستی، خواستار ابطال آرای این حوزه شدند. آنان در قطع‌نامه‌یی گفتند که رهبری کمیسیون انتخابات مرتکب جرم‌های انتخاباتی شده و نیاز است تا آرای پاک از آرای ناپاک جدا شود. آنان همچنان خواستار ممنوع‌الخروج شدنِ کمیشنران کمیسیون انتخابات شده و از نهادهای عدلی و قضایی خواستند تا به پروندۀ انتخابات کابل رسیده‌گی کنند.

گفتنی است که پیش از این، کمیسیون شکایت‌های انتخابات آرای حوزۀ کابل را باطل اعلام کرده بود، اما دو روز پس از آن، اعضای دو کمیسیون انتخاباتی در دیداری با سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی، از این تصمیم‌شان عقب‌نشینی کردند.یون شکایت‌های انتخاباتی تا کنون دلیل این عقب‌نشینی را همه‌گانی نکرده‌است.

لینک اصلی: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/87759/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پایگاه خبری پیام آفتاب

آخرین خبر ها:

Loading