بازتاب نیوز

ایجاد خط ریل سهولت‌های زیادی برای بازرگانان بوجود خواهد آورد

٢٦ جدي ١٣٩٧ آریانا خبر

اگر از سوی اداره مستقل خط ریل در ایستگاه ها ظرفیت های لازم ایجاد شود بازرگانان حاضر اند تا بیشتر صادرات و واردات خود را از این طریق انجام دهند.

مسوولان در اتاق تجارت می‌گویند اگر حکومت بر ارتقا ظرفیت‌ها در ایستگاه‌ها توجه کند انتقالات را از طریق خط ریل بیشتر انجام می دهند.

به باور آنان تاحال سهولت لازم بر انتقال اموال بازرگانان از طریق خط ریل از سوی حکومت و سکتور خصوصی مهیا نشده است.

 خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت درین مورد می‌گوید: “ما ظرفیت را برای واردات و انتقالات اموال تجارتی خود خواهان استیم، مشکل عمده در قسمت صادرات وجود دارد چون اکثر واردات از طریق خط ریل کشورهای همسایه صورت میگیرد اما در عرصه صادرات خط ریل میتواند نقش خیلی عمده را بازی کند.”

با این حال مسوولان در اداره مستقل خط ریل می‌گویند که مشکل پایین بودن ظرفیت درایستگاه‌ها را با نهادهای مربوطه شریک کرده اند و در سال پیشرو این مشکل تاحدی حل خواهد شد.

عبدالباری صدیقی، معاون اداره مستقل خط ریل درمورد چنین ابراز می‌دارد: “هر قدر که ظرفیت تخلیه و بارگیری در ستیشن‌ها صورت بگیرد به همان اندازه حجم انتقالات افزایش پیداه میکند که این خود سبب افزایش درآمد های دولت می‌شود.”

با این حال آگاهان اقتصادی به این باور اند که خط ریل باید تا مرکز(کابل) امتداد یابد تا در بخش انتقال سهولت بهتر مهیا شود.

لینک اصلی: https://ariananews.af/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading