بازتاب نیوز

کریسشن ساینس مانیتور: حضور امریکا در افغانستان و سوریه اشتباه بود

٢٦ جدي ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

  • کریسشن ساینس مانیتور

روزنامه کریسشن ساینس مانیتور به خروج نیرو های امریکایی از افغانستان و سوریه توجه کرده و نوشته است: چنین اقدام، وضعیت را بر دو راهی قرار میدهد.

روزنامه به توافق دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا با الیزابت وارین از سناتوران ارشد حزب دموکرات در همین مورد توجه کرده است.

به نوشته کریسشن ساینس مانیتور، در صورت چنین توافق، این باورمندی به وجود می آید که حضور امریکا در افغانستان و سوریه اشتباه بود.

اما دلیل اینکه نیرو ها تا هنوز در دو کشور حضور دارند، به باور روزنامه همین است که تا هنوز میان اداره های پالیسی خارجی و دفاعی امریکا توافق کامل وجود ندارد.

در ادامه آمده است: دونالد ترمپ شاید دستورش را برای خروج نیرو ها از سوریه و کاهش احتمالی نظامیان از افغانستان عملی کند اما پس از هژده سال جنگ در افغانستان، تا هنوز حتی یک پالیسی ساز امریکا هم به این باور نیست که پیروزی در این جنگ ممکن است.

کریسشن ساینس مانیتور، با این همه نوشته است که در مورد جنگ امریکا در افغانستان و سوریه، دو پاسخ وجود دارد: گروهی به آن کاملاً "نه" میگویند و گروهی دیگر استدلال میکنند که "پیش از هر اقدام عملی، باید فکر شود."

  • نیویارک تایمز

روزنامه نیویارک تایمز به جرایم جنایی کابل و تلاش های امر الله صالح سرپرست وزارت داخله افغانستان تمرکز کرده است.

به نوشته روزنامه، کابل تنها با تهدید انتحار کننده ها روبرو نیست بلکه افراد تفنگ به دست در محافظت بزرگان، یک چالش برای این شهر به شمار میروند.

نیویارک تایمز: کابل تنها با تهدید انتحار کننده ها روبرو نیست بلکه افراد تفنگ به دست یک چالش برای این شهر به شمار میروند.

نیویارک تایمز به این توجه کرده که در مدیریت امر الله صالح، مقام های پولیس تلاش های جدی را برای آوردن نظم در کابل و تقویت نیروی پولیس به اجرا گذاشته اند.

به نوشته روزنامه، پولیس کابل حالا تمرکز را به آنچه "هرم جرایم" در پایتخت خوانده، افزایش داده است.

نیویارک تایمز به این هم پرداخته که امر الله صالح با آغاز کار به حیث سرپرست وزارت داخله، ابتکار های تازه را به اجرا گذاشته تا آشوب گری و گروه های مسلح را سرکوب کند.

به نوشته روزنامه، این تلاش آقای صالح به خاطری است تا پولیس افغانستان که گاهگاهی آغشته با فساد و بی کفایت عنوان میشد، هویت اشرا باز یابد.

نیویارک تایمز اظهارات وژمه فروغ رئیس اجرائیه سازمان زنان و مطالعات صلح را در کابل نقل کرده که گفته است: از هفته گذشته به اینسو، نظریه مردم تغییر کرده و حالا بسیاری های خوشبین شده اند که تغییر در وضعیت ممکن است.

در ادامه به بازداشت شماری از مظنونین و افشای نام های کسانی که به زورگویی، حمل غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و سایر موارد جرمی متهم اند، نیز تمرکز شده و آمده است: نیرو های خاص کوماندوی افغانستان به حالت آماده باش قرار گرفته اند تا اگر کسی در برابر افسران پولیس مقاومت کند، برای این نظامیان، هرگونه حمایت فراهم کنند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29713908.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading