بازتاب نیوز

شیوه برخورد پولیس با «معزز قانون شکن» و «قانون ستیزهای بانفوذ» را تعیین کنید

٢٧ جدي ١٣٩٧ خبرگزاری خاورمیانه

وزارت امور داخله از ولسی جرگه افغانستان خواسته است که قانون «آدم های مهم» را تصویب کند و یا هم فیصله ای نماید که پولیس بر اساس آن، رفتار خود با «معزز قانون شکن» و «قانون ستیزهای بانفوذ» را مدیریت کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این درخواست صبح امروز (27جدی) در حالی از سوی وزارت امور داخله صورت می گیرد که برخی از اعضای شورای ملی خواستار تغییر برخورد پولیس با آنها شدند.

در جریان روزهای گذشته، تصویب و هدایات وزارت داخله به پولیس برای برخی از بزرگان خوشایند نبوده و آنها را در مضیقه قرار داده است و صدای شکایت از تطبیق قانون از مرکز «تصویب قانون» بلند شد.

به همین اساس، وزارت امور داخله از این نهاد قانون گذار «ولسی جرگه» درخواست کرده است که قانون برخورد با «آدم های مهم» را تصویب کند.

در خبرنامه این وزارت آمده است «موقف وزارت امور داخله؛ متاسفانه و یا خوشبختانه هیچ قانون و مقرره ای که برخورد و رفتار پولیس را با آنهایی که خود را آدم «مهم»، «معزز با نفوذ» و یا «وی آی پی» قلمداد می نمایند وجود ندارد».

وزارت داخله تاکید کرده است؛ آنچه وجود دارد قانون برای همه است.

به نقل از خبرنامه، وقتی پولیس با «معزز قانون شکن» و «مهم های قانون ستیز» روبرو می شود؛ توقع این صنف و قشر جامعه این است که پولیس قانون را به «تعطیل» و «تعلیق» گذاشته و به آنها «سلامی» بزند.

وزارت امورداخله به حضور ولسی جرگه افغانستان پیشنهاد می نماید که لطفا قانون «آدم های مهم» را تصویب نماید که در روشنایی آن پولیس بتواند رفتار و برخورد خویش را وفق دهد.

این وزارت گفته است اگر ولسی جرگه برای چنین کاری فرصت در اختیار ندارند، بهتر است فیصله ای صادر نماید که در روشنایی آن ما بتواند رفتار پولیس با «معزز قانون شکن» و«قانون ستیزهای با نفوذ» را مدیریت کند.

در پایان خبرنامه تاکید شده است که «تحکیم وقار پولیس، تحکیم وقار افغانستان است. دولت قوی و کارا ضامن عزت هر افغان است.»

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/slideshow/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading