بازتاب نیوز

بازشماری آرای کابل، اجرای فرمایشات رئیس جمهور

٢ دلو ١٣٩٧ خبرگزاری خاورمیانه

محمد باقر محقق کمیسیون مستقل انتخابات را ناقض حقوق مدنی مردم عنوان کرده و گفته است که این نهاد در روز برگزاری انتخابات و بازشماری آرای حوزه کابل مشغول فروش آرا و یا هم مشغول اجرای فرمایشات رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد باقر محقق، نامزد انتخابات پارلمانی در واکنش به اعلام نتیجه انتخابات حوزه کابل گفته است که کمیسیون های انتخاباتی در روزهاى راى گيرى و شمارش مجدد يا مشغول فروش آراى مردم بودند و يا عملى كننده فرمايشات رئيس جمهور و مشاورين مربوطه شان در جهت نابود كردن آراى واقعى مردم، که دخالت مستقیم ارگ در روند انتخابات از آفتاب هم روشنتر بود و سرانجام اعلام نتايج دير هنگام و دست‌كارى شده انتخابات كابل كاملاً ناعادلانه و محصول زد و بندهاى دولت با كميسيون يا تاجران راى با كميسيون بود.

متن کامل اعلامیه محمد باقر محقق:

بدين وسيله تشکر و قدردانی می شود از حضور پرشور مردم شریف کابل در انتخابات پارلمانی که شکوه حضور آنها نماد آزادی، دموکراسی و عدالتخواهی بود .

سپاس ویژه دارم از مردم عزیز کابل که در پروسه ملی انتخابات پارلمانی امسال، به بنده اعتماد نمودند و راى پاك و كافى براى وكالت را برايم لطف نمودند و نيز به آن عده از دوستانم كه مطابق آراء پاك مردم در ليست برندگان قرار گرفتند تبريك ميگويم .

ثانیا لازم به ذکر ميدانم که متاسفانه در این انتخابات ملت ما شاهد نابسامانى هاى گسترده بودند، مانند تقلب گسترده، بی عدالتی، خريد و فروش آراء مردم و حذف سیستماتیک شخصيتهاى مخالف و منتقدان سياستهاى تبعيض آلود حكومت فاسد و حمايت و بالا كشيدن چهره های همسو با سیاست های یکجانبه ارگ و يا عناصر پولدار و تاجر آراى مردم، كه این امر بر هيچ انسان منصف پوشيده و مبهم نيست .

کمیسیون های انتخاباتی در روزهاى راى گيرى و شمارش مجدد يا مشغول فروش آراى مردم بودند و يا عملى كننده فرمايشات رييس جمهور و مشاورين مربوطه شان در جهت نابود كردن آراى واقعى مردم، که دخالت مستقیم ارگ در روند انتخابات از آفتاب هم روشنتر بود و سر انجام اعلام نتايج دير هنگام و دستكارى شده انتخابات كابل كاملاً ناعادلانه ومحصول زد و بندهاى دولت با كميسيون يا تاجران راى با كميسيون بود .

مردم عزيز كابل ؛ علاوه بر فساد مالى و سياسى كميسيونها كه ناقض حقوق مدنى همه وطنداران مان بود ، براى حذف هدفمند و سازمان يافته قوم هزاره از روند انتخابات كابل ، اقدامات منظم از سوى حلقه فاسد ارگ از شروع توزيع تذكره و راجستر راى دهندگان و اجرا و ختم پروسه انتخابات سازماندهى و توسط کمیسیون ها قرار شرح ذيل تطبيق گرديد.

(١) در شروع ثبت نام رای دهندگان ، با زمينه سازى انفجار در محل توزيع تذكره در ناحيه ششم كابل كه عمدتاً هزاره نشين است شرايط را طورى عيار ساختند که با ایجاد فضای رعب و وحشت و تبلیغات منفی و تهدیدات بالای امنیتی، ميزان ثبت نام رای دهندگان را به حد اقل رسانيدند،

(٢) در روز انتخابات ، مشخصا حوزه های انتخاباتی غرب کابل اکثراً فعال نشد ومردم ده ساعت روى پا ايستادند و بدون يافتن حق راى نا اميدانه به خانه هاى شان برگشتند و تعداد اندكى محلات راى دهى غرب كابل در روز اول از ساعت دو بجه بعد ازظهر باز شدند و روز دوم هم برخى سايت هایی كه فعال شدند از نيمه روز دوم شروع به فعالیت کردند.

(٣) مشکل عمده دیگر این بود که كارمندان كميسيون را در غرب كابل طورى آموزش داده بودند كه سیستم های بایمتریک را بصورت درست فعال نميتوانستند و بعد هدايت شفاهى دادند كه بدون بايمتريك كار كنند و ليست رای دهندگان را بگيرند كه بعداً آن را باطل اعلام كردند .

(٤) مشكل ديگر اينكه در محلات ياد شده يا ليست راى دهندگان وجود نداشت يا لیست رای دهندگان ولايات ديگر را در محلات هزاره نشين كابل فرستاده بودند و يا ليست كسانيكه اول نام شان حروف مشخص بود در سيستم موجود نبود .

(٥) در ختم پروسه شمارش آراء ، طرح باز شمارى آراى كابل مطرح شد ، که هدف آن را جدا کردن رای پاک از ناپاک وانمود كردند ، به اين بهانه زمینه مهندسی انتخابات را به نفع خريداران راى و افراد توصيه شده ارگ و حذف منتقدان و مخالفين سياسى حكومت فراهم ساختند و در نتيجه در كنار كسانى كه با راى پاك مردم درصدر قرار گرفتند ، تعداد زيادى از عناصر وابسته به حكومت و يا خريداران راى مردم نيز در ليست برندگان قرار گرفتند و حقوق مردم وكانديدانى كه برنده واقعى بودند پايمال گرديد .

با در نظر داشت وضعیت موجود و دست برد آشكار در آرای پاک مردم، كه اين امر بحدى غير قابل انكار بود كه كميسيون شكايات انتخاباتى با همه فساد مالى وسياسى كه داشت نتوانست منكر فساد گسترده در انتخابات كابل شود و سرانجام نتايج انتخابات كابل توسط حكم صريح كميسيون شكايات انتخاباتى باطل اعلام گرديد، كه حكومت طى يك اقدام مداخله گرانه و غير قانونى به زور تهديد و تخويف مانع ابطال انتخابات كابل گرديد كه بر همگان واضح است .

در اخیر از دست اندر كاران انتخابات ميخواهم كه جهت احياى حقوق مردم کابل و برای کسب اعتماد ملی به پروسه انتخابات و توسعه روند دموکراسی نوپای در کشور مطابق قانون انتخابات و فيصله قبلى كميسيون شكايات انتخاباتى و تقاضاها و بيانيه هاى احزاب سياسى ، كانديدان معترض به نتايج جعلى انتخابات و نهادهاى مدنى مرتبط به انتخابات ، نتيجه انتخابات كابل را باطل اعلام نموده و در روشنايى قانون ، انتخابات كابل را مجدداً برگذار نمايند تا باشد كه مردم از يكسو به حقوق شفاف مدنى شان دست يابند واز سوى ديگر اعتماد مردم به اصل انتخابات اعاده گردد در صورت عدم توجه به خواست مردم خطر پديد آمدن بحران ملى محتمل است .

والسلام

محمد باقر محقق كانديد ولسى جرگه سال ١٣٩٧

كابل ٢۷/١٠/١٣٩٧

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/international/afghanistan/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading