بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به عملکرد‏های اخیر حکومت مبنی برتعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت

٥ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً از طریق رسانه های همگانی آگاهی حاصل نموده است که حکومت میخواهد قانون انتخابات را تعدیل نموده و ذریعه فرمان تقنینی نافذ سازد. کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است، اولاً در این مقطع زمانی که دوره ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سپری گردیده و کمیسیون عملاً فهرست ابتدایی کاندیدان را نشر کرده و وارد عملیات انتخاباتی شده است.

بخصوص، که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز از جمله کاندیدان بوده و شامل فهرست ابتدایی می‏باشند، آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از جانب حکومت وحدت ملی در این برهه حساس زمانی، ‏به جز از دستکاری در روند انتخابات آینده هدفِ دیگری را دنبال نخواهد کرد که این امر برای آینده کشور بس خطرناک بوده و منازعات پسا انتخاباتی که به این سبب به وجود خواهد آمد، کشور را به بحران مواجه خواهد ساخت.

از جانب دیگر ، مطابق ماده 79 قانون اساسی شرایط صدور فرمان تقنینی واضح و مبرهن است، که در آن از "ضرورت عاجل" ، و شرایط خاص دیگر تذکر به عمل آمده است. در حالیکه برای تعدیل قانون انتخابات بخصوص مواردیکه در تعدیل پیشنهادی مطرح شده است اصلاً ضرورت و آنهم ضرورت عاجل نمی‏ باشد. همچنان باید یاد آور شد که کمیسیون مستقل انتخابات در جریان تعدیل قانون انتخابات نبوده و رسماً هیچ گونه درخواست از جانب کمیسیون مطرح نشده است بلکه برعکس، آن را یکنوع بهانه جویی برای به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال 1398 میداند.

کمیسیون مستقل انتخابات با درنظرداشت درس های آموخته شده از انتخابات ولسی جرگه، طرح اصلاحی خویش را ترتیب نموده است. از جمله تغییر ساختار تشکیلات دارالانشاء و برخی دفاتر ولایتی و چگونگی استفاده از تکنالوژی بایومتریک و تصفیه فهرست رای دهندگان شامل این طرح می باشد که همکاری جدی نهادهای حکومتی برای اجراء نمودن آن ضرورت است. این کمیسیون تقاضامند است تا حکومت و همه نهادهای ذیدخل به منظور عملی سازی طرح های اصلاحی پیشنهاد شده از جانب کمیسیون، همکاری لازم نمایند تا زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و به موقع فراهم گردد. حکومت و سایر جوانب ذیدخل در انتخابات، بجای اینکه زمان را برای تعدیل بی موقع قانون انتخابات هدر می دهند، بهتر است روی تدابیر لازم جهت فراهم آوری بودجه، تأمین امنیت و سایر تمهیدات لازم تمرکز نمایند تا انتخابات ریاست جمهوری به وقت آن برگزار گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات موضوع چگونگی تعدیل قانون انتخابات را رسماً به نهادهای حقوقی اعم از ستره محکمه و کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی کشور راجع ساخته تا در زمینه نظریات حقوقی خویش را با این کمیسیون و سایر نهادهای که در پی تعدیل قانون انتخابات در این مقطع زمانی می باشند، شریک سازند.

در اخیر کمیسیون مستقل انتخابات از اشخاص و نهادها تقاضامند است، هرگاه در مورد اتهامات وارده به کارمندان و اعضای کمیسیون اسناد و مدارک اثباتیه در دست دارند به نهادهای ذیربط مراجعه نمایند و از نهادهای عدلی و قضای نیز توقع داریم تا بدون فروگذاشت به موارد فساد و جرایم انتخاباتی رسیدگی نمایند.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1521-press-on-electoral-law-reform-20190211-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading