بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادامه فعالیت ها بصورت عادی و نورمال

٥ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

انتخابات یک روند ملی بوده و از اهمیت اساسی و بنیادی در تحکیم نظام مردم سالاری در کشور برخوردار است. بدین ملحوظ تلاش های فراوان صورت گرفت تا انتخابات ولسی‏جرگه میزان 1397 بصورت درست و مطمئین برگزار گردد که تا کنون نتایج نهایی 18 ولایت اعلان گردیده است.

طوریکه مردم عزتمند کشور مطلع هستند، مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 23 دلو 1397 بعد از اجماع احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سایر جوانب ذیدخل در امور انتخابات، فرمان تعدیل برخی مواد قانون انتخابات را توشیح نمود و به تأسی از آن، اعضای کمیسیون های انتخاباتی عزل گردیدند.

عزل و نصب افراد در نهادها و سازمان ها یک امر عادی می باشد، آنچه مهم و اساسی است اینکه، کمیسیون مستقل انتخابات دارای سیستم اداری و مدیریتی خویش بوده و به افراد و اشخاص وابسته نمی باشد. بنابراین فعالیت های این کمیسیون به صورت عادی و نورمال ادامه دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات در مطابقت به احکام قانون، لوایح و طرزالعمل های مربوطه، نتایج رسیدگی به شکایات بر نتایج ابتدایی ولایات باقیمانده را که از جانب کمیسیون محترم شکایات مواصلت ورزد به اسرع وقت تطبیق و به جز از مواردیکه به فیصله های اعضای کمیسیون ضرورت داشته باشند، را نهایی می سازد.

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تقویم انتخاباتی، برای برگزاری مؤفقانه‏ی انتخابات های سال 1398 آمادگی‏های خویش را اتخاذ مینماید و به مردم شریف افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سایر جوانب ذیدخل اطمینان می دهد که این روند ملی را با تعهد و صداقت کامل به پیش می برد.

دکتور احمدشاه زمانزی
سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1522-press-20190214-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading