بازتاب نیوز

نیروهای امنیتی از رانندگان رشوه می گیرند

٢٥ حوت ١٣٩٧ آژانس افغان خبر

شماری از موتر داران و تاجران کشور طی یک حرکت اعتراض آمیز در کابل از حکومت خواستند تا به مشکلات ترانسپورتی آنان مبنی بر رشوه گیری از سوی نیروهای امنیتی نقطه پایان بگذارد.

به گزارش افغان نیوز: این معترضان که امروز شنبه(25، حوت) در پلچرخی کابل تجمع نموده اند، می گویند؛ خواست ما از حکومت این است که هرچه زود تر به مشکلات ترانسپورتی از قبیل پارچه گمرک و اذیت رانندگان در مسیر راه از سوی پولیس، رسیدگی نماید.

آنان با ابراز نگرانی می گویند: زمانی که داخل شهر کابل می شویم، باوجود اینکه پارچه گمرک ولایت ننگرهار را باخود داریم اما پولیس، گارنیزون و سایر بخش های امنیتی دوباره وظیفه گمرکات را بالای ما پیاده می کنند و حتی برای نجات یافتن از آزار و اذیت پول اخذ می کنند.

رانندگان معترض اظهار داشتند؛ باوجودیکه موتر های ما قانونی می باشد اما به منظور اخذف پول از سوی پولیس متوقف می شود و بارها را پایین و تلاشی می کند. در صورتیکه رشوه پرداخت شود، دست از بررسی برمی دارند.

معترضان با ابراز نگرانی می گویند که از سوی هم، ترازو های حفظ و مراقبت سیار در مسیر راه ها نیز باعث آزار و اذیت رانندگان می شود؛ زیرا با این بهانه در بسیاری موارد از تقاضای رشوه می شود. آنان از حکومت می خواهند تا به این مشکلات نقطه پایان بگذارد تا آنها بتوانند با خیال راحت به شغل شان ادامه بدهند.

این درحالی است که رییس جمهور غنی تاکید نموده بود که هیچ ارگان امنیتی و کشفی به شمول امنیت ملی و اداره مبارزه با فساد اداری حق مداخله در امور وزارت مالیه و گمرکات ندارند.

لینک اصلی: http://afghannews.af/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس افغان خبر

آخرین خبر ها:

Loading