بازتاب نیوز

قاتلان مهسا پیش از رسیدن به دادگاه اعدام شوند

٢٥ حوت ١٣٩٧ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: مرتضا حیدری

خانواده مهسا، کودک شش ساله ی که از سوی آدم ربایان به قتل رسیده بود می گویند که عاملان این رویدادبه جای معرفی شدن به دادستانی کُل باید حلق آویز گردند. مرتضا پدر مهسا ماجرا را این گونه روایت می کند: «صبح زود مهسا دخترم، برای خریدن سودا به دُکان رفته بود که این دو آدم ربا او را ربودند، پس از به قتل رساندن او را در ویرانه انداختند. من از حکومت می خواهم، عاملان این رویداد وحشتناک را بدون فرستادن به نهادهای عدلی و قضایی اعدام کند.»

در همین حال صرفان کابل مدعی هستند که نا امنی ها سبب شده تا آنان دست از کار و بار بکشند. عبدالودود یکی از صرفان پایتخت می گوید: «رنج مهسا دشوار ترین و بزرگترین اندوه است، مانیز این درد را به تجربه گرفته ایم. دو سال می شود که برادرم را آدم ربایان بُرده اند، از زنده و مُرده اش هیچ خبری نیست. حکومت نباید از این پس در چنین مواردی خاموش بنشیند.»

مهسا چند روز پیش از سوی دو آدم ربا به قتل رسید، پولیس کابل تعهد سپرده بود که این پرونده را روز شنبه به دادستانی کُل می فرستد، اما تا اکنون هیچ جزییات در این مورد ارایه نشده است

The post قاتلان مهسا پیش از رسیدن به دادگاه اعدام شوند appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/mahsas-killers-must-executed-before-reaching-to-the-court/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading