بازتاب نیوز

بازار: آغاز کار دایمی اتاق تجارت و صنایع زنان

٢٥ حوت ١٣٩٧ طلوع نیوز

پس از دو سال کار آزمایشی، اتاق تجارت وصنایع زنان با توشیح قانون جدید تنظیم امور اتاق‌ها از سوی رییس جمهور غنی، به کار دایمی خود آغاز کرد. 

رولاغنی، نخست بانوی کشور در مراسم بزرگداشت از دومین سالروز ایجاد این نهاد، بر توسعه سرمایه گذاری‌های زنان و حفظ دست آوردهای آنان تأکید می‌ورزد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با منیژه وافق، رییس اتاق تجارت وصنایع زنان بحث کرده است.

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/fa/business/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading