بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی هرات، به منظور تجلیل از 8 مارچ (روز جهانی زن)، به تاریخ فوق الذکر کنفرانسی را در سالون کنفرانس های ولسوالی گذره">

بازتاب نیوز

بزرگداشت از روز جهانی زن ( 8 مارچ ) در ولایت هرات

٢٦ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی هرات، به منظور تجلیل از 8 مارچ (روز جهانی زن)، به تاریخ فوق الذکر کنفرانسی را در سالون کنفرانس های ولسوالی گذره برگزار نمود. در این کنفرانس مقامات ادارات دولتی، اعضای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان و سایر اقشار جامعه حضور بهم رسانیده بودند.

کنفرانس با تلاوت آیات روح بخش الهی و پخش سرود ملی آغاز گردید. در ادامه، سخنرانان ضمن تبریکی به مناسبت روز جهانی زن ، پیرامون نقش زنان درصلح صحبت نموده ونگرانی خویش را در مذاکرات صلح مطرح نمودند که ذیلا نگاشته خواهد شد:

 • محترم سیدعبدالقادر "رحیمی"  رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات، در سخنان افتتاحیه خویش، ضمن خوش آمد گویی و تبریکی روز جهانی زنان، پیرامون نقش زنان در روند مذاکرات صلح صحبت نموده و مشارکت زنان را  در مذاکرات صلح  حتمی دانسته و  تاکید نمود تا در تمام مذاکرات صلح باید حقوق زنان در نظر گرفته شده و نباید دستاوردها و توانایی های زنان با خطر مواجه گردد.  وایشان دلیل کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی را عدم تامین امنیت و عدم موجودیت امکانات و تسهیلات لازم برای زنان در هرات و بخصوص در ولسوالی ها دانسته  وبیان داشتند که این امر باعث شده تا خانم ها نقش کمتری در ادارات داشته باشند.
 • اقای رحیمی در ادامه صحبت ها خود از چالش ها فرا روی زنان صحبت نموده و عدم تطبیق قوانین مربوط به زنان را دلیل عمده محروم شدن زنان از حقوق بشری شان دانسته و تاکید بر همکاری مردان جامعه با زنان داشته تا ازین طریق محیط کاری برای زنان آماده و امن گردد.

 • انجینر شیر آقا سروری، والسوال صاحب ولسوالی گذره ولایت هرات :
 • والسوال صاحب ضمن تبریکی روز جهانی زن بیان داشتند که خشونت علیه زنان از دیر باز در کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان وجود داشته است و موجودیت این خشونت ها باعث شده تا زنان از حقوق اساسی خود محروم شده و نقش کمرنگ در ادارات دولتی و همچنان در روند مذاکرات صلح با گروه های مخالف داشته باشند.

  • در ادامه صحبت ها خود از نقش و فعالیت های تمام مردم ولسوالی گذره  همچون علما، جوانان، زنان و مردان ابراز خرسندی کرده و بیان داشت که زنان در ولسوالی گذره بدون کدام تهدید می توانند در ادارات کار نموده و فعالیت نمایند.  
  • آقای سروری در ادامه صحبت های خود از روند مذاکرات و گفتگوی های صلح صحبت نموده و باورمند به اتحاد و اتفاق همه اقشار جامعه بوده و بیان داشت که در این صورت می توانیم به صلح واقعی دست بیابیم و زنان نیز در این روند باید سهیم باشند و طبق قوانین نافذه کشور زنان و مردان دارای حقوق مساوی میباشند و در پایان صحبت هایشان از همکاری های مقام ولایت در قسمت تعهدات مقام ولایت برای افزایش حضور زنان در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن ظرفیت و توانایی زنان ابراز خرسندی کرد.

  و وعده داد تا حد توان برای زنان در ولسوالی گذره زمینه کار در ادارات دولتی را فراهم نماید.

 • خانم جعفری، نماینده شورای ولایتی ولایت هرات :
 • بانو جعفری ضمن تبریکی به مناسبت روز جهانی زن، پیرامون مطالبات زنان در جریان صلح و گفتگوی ها میان طرف های درگیر جنگ صحبت نموده و بیان داشت نقش و حضور زنان در تمام ابعاد جامعه ضرور بوده و به هیچ عنوان در تقابل با ارزش های اسلامی نمی باشد و امروزه تجلیل از ین روز را عده ای از علما نپذیرفته و تفسیر غلط می کنند و آن را در تضاد با ارزش های اسلامی می دانند، خانم جعفری ضمن بیان تاریخچه و فلسفه هشتم مارچ ( روز زن ) بیان کرد که این روز برابر به همدیگری پذیری و اتحاد زنان مبارز برای بدست آوردن حقوق بشری و انسانی شان بوده است.

  • خانم جعفری به مقایسه وضعیت زنان در افغانستان و سایر کشور های اسلامی پرداخته و بیان داشت که علما میتوانند با تفسیر درست از اسلام باعث تغییر نگرش مثبت مردان در جامعه سنتی ما شوند و زنان در افغانستان نیز مانند سایر کشورهای اسلامی از حقوق بشری خود برخوردار شده و بدون کدام ممانعت و خشونتی در جامعه نقش خود را ایفا نمایند .
  • خانم جعفری باورمند به نقش و مدیریت موثر تر زنان نسبت به مردان بوده و اشاره به فساد گسترده در ادارات دولتی افغاستان نموده که مدیریت انرا مردان به عهده دارند و در مقابل از مسئولیت پذیری و مدیریت موثر زنان در بست های بلند سیاسی همچون خانم مرکل صدر اعظم المان یاد آور شده و در پایان تاکید بر حضور پرنگ زنان در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی بخصوص در ولسوالی ها شد و تعهد ولسوال گذره را در این زمینه خواستار شد.
 • بانو لینا شفق، مسول موسسه اویک:
 • بانو شفق نیز ضمن تبریکی روز جهانی زن و همچنان ابراز امتنان و سپاس گذاری از کمیسیون مستقل حقوق بشر بخاطر برگزاری محفل گرامیداشت ازین روز در ولسوالی گذره ، پیرامون زنان و نقش آنان در صلح صحبت نموده و از اینکه زنان در بخش معارف ولسوالی گذره حضور داشته و ایفای وظیفه می نمایند ابراز خرسندی نموده ولی بیان داشت که این کافی نبوده بلکه زنان باید در تمام ادارات سهم و حضور فعال داشته باشند و بیان داشت که زنان باید خود شان برای بدست آوردن حقوق شان مبارزه و تلاش کنند.

  وی افزود وضعیت زنان در ولسوالی گذره نسبت به سایر ولسوالی های هرات بهتر بوده و زنان می توانند بدون کدام تهدید کار کنند و این ولسوالی می تواند الگوی خوب برای سایر ولسوالی ها باشد.

   بانو شفق در صحبت های خود بیان داشت که زنان می توانند نقش خود را در زمینه صلح از خانواده خویش آغاز نمایند،  او از زنان خواست تا در حل و فصل منازعه های فامیلی و قومی نقش مثبت داشته تا از نابسامانی های خانوادگی و قومی جلوگیری نمایند. زیرا جامعه متشکل از چندین خانواده میباشد، خانواده هایی که در آن و صلح و ارامش موجود باشد، طبیعتا اجتماعی ارام و صلح امیز خواهد داشت.

 • خانم زهره امین پور،مسول موسسه دیدبان شفافیت افغانستان در زون :    
 • بانو امین پور پیرامون  نگرانی های زنان از روند گفتگو های صلح چنین صحبت نمود که در روند مذاکرات صلح متاسفانه حقوق تمام اتباع بخصوص زنان نادیده گرفته شده است و دولت در روند مذاکرات صلح اخیرا نقش ضعیفی داشته و گروه های مخالف همچون طالبان با یک قشر خاص به تفاهم رسیده و خواسته های مردم ودولت در آن نادیده گرفته شده است.

  زنان که بیشترین آسیب را از زمان طالبان دیده اند و در زمان طالبان در حبس خانگی بسر می بردند دراین دوره از حقوق بشری خود محروم بوده اند باید در مذاکرات صلح نقش برازنده تری نسبت به مردان داشته باشند،  تا از حقوق و دستاوردهای چندین ساله خویش دفاع نمایند.

  او بیان داشت که زنان روشنفکر و تحصیل کرده فرزندان روشنفکر را به جامعه تقدیم می کنند و زنان میتوانند صلح را از خانه خود شروع نمایند. امروزه افراد بی سواد و نا آگاه  به گروه های مخالف پیوسته و در مقابل دولت جنگ می کنند و شاهد قربانی صد ها انسان بی گناه می باشند. که در حقیقت زنان می توانند با استفاده از توانایی های خود فرزندان صلح جو و دانا تربیه نمایند.  بناءَ باید در بالا بردن ظرفیت علمی  زنان کار صورت گیرد تا فرزندان صالح به جامعه تقدیم کنند.

 • نفیسه احمدی، معاون شورای زنان ولسوالی گذره:
 • بانو احمدی در مورد راه های رسیدن به صلح عادلانه و پایدار صحبت نموده وبر تاثیرات و نتایج  ناگوار جنگ اشاره نموده و بیان داشت که برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه باید در توضیح و تقسیم فرصت ها و امکانات و فراهم نمودن تسهیلات کدام تبعیض بین زن و مرد صورت نگیرد و زنان باید مورد حمایت دولت و مردم قرار بگیرند ، اینگونه به صلح پایدار دست خواهیم یافت.

  وهمچنین افزود که همه افراد جامعه اعم از زنان و مردان باید در ترویج فرهنگ صلح پذیری مسولیت داشته و باید به نحوه احسن این مسولیت راانجام دهند و در کنار آن دولت هم باید مخالفین خود را مشخص نموده و با آنها مطابق به قوانین اساسی ( نه مطابق به آنچه که مخالفان بیان میدارند ) به نحوی حقوق هیچ یک از اتباع نقض نگردد به توافق رسیده تا به صلح واقعی و عادلانه دست یابیم .

     در اخیر جلسه از اشتراک کننده گان خواسته شد تا پیرامون نقش زنان در صلح صحبت نموده و سوالاتی در مورد زنان و صلح بین اشتراک کننده گان توضیح گردید، تعدادی از اشتراک کننده گان نظرات و پیشنهاداتی مطرح نمودند که طی گزارش جداگانه ارائه می گردد.

  این جلسه با قرائت چند از آیات کلام الله مجید ختم گردید

   

   

   

   

   

   

   

  بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان                                                    تائید رئیس دفتر ساحوی هرات

   


  لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/daily-reports/8021

  بازکردن لینک اصلی

  بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  آخرین خبر ها:

  Loading