بازتاب نیوز

پاکستان بیش از 43 میلیارد کلدار را برای حصار کشی مرز افغانستان هزینه میکند

٢٦ حوت ١٣٩٧ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: مرتضا حیدری

روزنامه های پاکستانی نگاشته اند که در حال حاضر مقام های ارشد حکومت پاکستان بیش از 43 میلیارد کلدار را برای ساخت و ساز پایگاه های مرزی و حصار کشی در مناطق خط فرضی دیورند تخصیص داده است. رسانه های پاکستانی همچنان نگاشته اند که در حال حاضر این رقم برای سال مالی 2019-2020 در نظر گررفته شده است. گفته می شود که پاکستانی ها سال پار دست کم 11.43 میلیارد کلدار را باری به گونه مشخص برای حصار کشی در مرز با افغانستان هزینه کرده اند.

قرار است از مجموع پول 43.8 میلیارد کلدار دست کم 11.3 میلیارد آن هزینه ساخت پاسگاه های مرزی و حصار کشی در نقاط صفری افغانستان و پاکستان گردد و متباقی آن بر نیروهای مرزی آن کشور هزینه شود. گزارش ها می رساند که در حال حاضر اسلام آباد توانسته است 400 کیلومتر از خط فرضی دیورند را حصار کشی کند، موردی که حکومت افغانستان با آن موافقت ندارد و حصار کشی را عامل افزایش تنش ها میان دو کشور میداند.

The post پاکستان بیش از 43 میلیارد کلدار را برای حصار کشی مرز افغانستان هزینه میکند appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/pakistan-spends-more-than-rs-43-billion-on-pak-afghan-border-fence/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading