بازتاب نیوز

گوایدو به راهپیمایی "عملیات آزادی" آغاز کرد

٢٦ حوت ١٣٩٧ دويچه وله

خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا به بسیج کردن مردم برای راهپیمایی در محل کاخ ریاست جمهوری میرافلورس در کارکاس آغاز کرده است. او در برابر هزاران طرفدارش در والنسیا گفت: "ما به سوی میرافلورس در کارکاس می رویم و خواهان بازگردانیدن چیزی هستیم که به مردم تعلق دارد."

شهر والنسیا در ایالت کارابوبو، نخستین توقفگاه یک دور سفر این رهبر اپوزیسیون در مناطق مختلف کشورش بوده است. گوایدو اعلام کرد: "امروز یک مرحله جدید سازمان ما آغاز می شود."

او افزود که در این راهپیمایی تا حد ممکن از ایالات بسیار کشور دیدار کند. این سیاست مدار ۳۵ ساله در یک پیام تویتری برای شرکت در راهپیمایی "عملیات آزادی" از مردم خواست که خود را در کمیته ها سازمان دهی کنند.  او در نظر دارد حرکتی را در مبارزه قدرت علیه نیکولاس مادرو رئیس جمهور ایجاد کند.

این رقیب نیکولاس مادرو رئیس جمهور، در اعلامیه ای که نشر کرده است، تاکید کرده است که در درون نیروهای نظامی نیز باید برای اشتراک در این راهپیمایی آمادگی گرفته شود.

طرفدارن گوایدو درگردهم آیی در والنسیا

در این میان گوایدو از جانب حدود ۵۰ کشور به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته شده است که در میان آنها ایالات متحده امریکا، شماری از کشور های امریکای لاتین و نیز شماری از کشور های عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان شامل هستند.

تمرینات نظامی برای حفاظت تدارکات آب و برق

اما مادورو نمی خواهد از مقامش کناره گیری کند. این مرد ۵۶ ساله بر وفاداری اردو تکیه دارد.

اردو در حال حاضر با یک مانور برای حفاظت از تداراکات آب و برق آغاز کرده است. مادورو توضیح داد که در این تمریمات باید استراتیژی های دفاعی برای سکتورهای تدارکاتی کشور تمرین شود.

این رئیس جمهور ملی گرایی چپی در تویتر نوشت که این تمرینات ممکن خواهد ساخت تا سیستم برق "در برابر حملات امپریالیستی حفظ شود".

اخیراً در ونزوئلا با قطع شدن جریان برق، امور عرصه های مختلفی برای چندین روز فلج گردیدند.

dw/ wa/cgn (dpa, afp)/hm

لینک اصلی: https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-47951752?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دويچه وله

آخرین خبر ها:

Loading