بازتاب نیوز

وزارت امور زنان در تلاش نهادینه سازی شفافیت در این نهاد است

٢٧ حمل ١٣٩٨ خبرگزاری دید

وزیر امور زنان دستاوردهای این وزارت را در سال مالی ۱۳۹۷ در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، در حضور رسانه‌ها توضیح داد.

وزیر امور زنان دستاوردهای این وزارت را در سال مالی ۱۳۹۷ در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، در حضور رسانه‌ها توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری دید، دلبر نظری گفت: این وزارت در پلان سال ۱۳۹۷ سی وهفت فعالیت اساسی را درج نموده بود که از جمله، ۱۹ فعالیت آن تطبیق و تکمیل گردیده است.
وی افزود که ۱۰ فعالیت آن در حال اجرا و تکمیل شدن قرار دارد و ۴ فعالیت دیگر بنابر تغییر شرایط به تاخیر افتاده و هنوز به آن پرداخته نشده است.
بانو نظری همچنان گفت که ۵ فعالیت از مجموع ۳۷ فعالیت اساسی این وزارت برای سال مالی ۱۳۹۷، بنا بر تغییر وضعیت مجموعی و نبود بودجه از پلان حذف گردیده است.
وزیر امور زنان تهیه و تدوین پالیسی‌ها، ارتقای سطح آگاهی عامه در قبال زنان، حمایت‌های حقوقی، توانمند سازی زنان، اجرا و انجام بررسی‌های تحقیقاتی، سازماندهی کمپاین‌ها، نظارت از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان، ادغام و گسترش جندر، توسعه همکاری با شرکا، افزایش نقش زنان در ادارات، نتایج و دستاوردهای سفرهای مقامات وزارت و پیگیری از فیصله‌های مقامات رهبری دولت را از دستاوردهای دیگر این وزارت در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.
وی تأکید کرد که وزارت امور زنان مصمم است با تدویر کنفرانس‌ها، ارایه دستاوردها و گزارش دهی، شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی را در این اداره نهادینه ساخته و اجراآت کاری خویش را به موقع برای مردم، رسانه‌ها و حکومت گزارش دهد.

کد خبر:

45724

لینک اصلی: https://www.didpress.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%81/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری دید

آخرین خبر ها:

Loading