بازتاب نیوز

کمک پنج میلیاردی آلمان به افغانستان

٢٨ حمل ١٣٩٨ خبرگزاری رشد

وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ی آلمان می‌گوید که کشورش ۵.۱ میلیارد افغانی که معادل ۵۹ میلیون یورو می شود، را در بخش حکومت‌داری خوب، رشد اقتصادی و زیربناها هزینه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رشد، در کنار آن، آلمان هشت میلیارد و هفت صد میلیون افغانی دیگر نیز به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص می‌دهد که سه و نیم میلیارد آن در بخش انرژی هزینه خواهد شد.

آلمان از حکومت افغانستان می‌خواهد که در بخش مبارزه با فساد، پیش‌گیری از خشونت در برابر بانوان و تامین شفافیت در صنایع استخراجی تلاش جدی کند.

بر اساس آمار حکومت آلمان، این کشور از سال ۲۰۰۲ به‌اینسو بیش از ۳۴۵میلیارد افغانی به حکومت افغانستان کمک کرده‌است.

لینک اصلی: http://www.roushd.com/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری رشد

آخرین خبر ها:

Loading