بازتاب نیوز

بازار: افزایش صادرات سمنت ایران به بازارهای کشور

٢٨ حمل ١٣٩٨ طلوع نیوز

پس از ازسرگیری تحریم های امریکا برایران ، صادرات سمنت ایران به بازارهای کشوربیشترشده است.

 

اتاق تجارت وصنایع میگویدکه درحال حاضر بیشترین سمنت از ایران و تاجیکستان وارد بازارها میشوند.

این در حالی است که مسوولان وزارت صنعت و تجارت از ایجاد یک برنامه عمل به هدف حمایت از سرمایه گذاری ها دربخش تولید سمنت درکشوخبرمیدهند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت وتجارت بحث کرده است.

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/fa/business/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading