بازتاب نیوز

۴۰هزار آموزگار در سال روان شامل ارتقای ظرفیت می‌شود

٢٨ حمل ١٣٩٨ خبرگزاری دید

محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، امروز در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، گفت: در سال جاری ۲۰ هزار آموزگار ۱۲ پاس از طریق برنامه داخل خدمت در مراکز تربیه معلم به درجه چهارده پاس ارتقا می‌یابند و ۲۰ هزار آموزگار چهارده پاس نیز برای فراگیری تحصیلات در مقطع لیسانس، به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، امروز در برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، گفت: در سال جاری ۲۰ هزار آموزگار ۱۲ پاس از طریق برنامه داخل خدمت در مراکز تربیه معلم به درجه چهارده پاس ارتقا می‌یابند و ۲۰ هزار آموزگار چهارده پاس نیز برای فراگیری تحصیلات در مقطع لیسانس، به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دید، وی افزود که تا پنج سال آینده تمامی معلمان غیر مسلکی، مطابق معیارهای وزارت معارف ارتقای ظرفیت می‌یابند و برای رفع کمبود معلم، روند استخدام ۱۱هزار معلم ریزرف در رشته‌های مورد نیاز جریان دارد.
سرپرست وزارت معارف همچنان گفت که در جریان امسال ۱۴۰ مکتب ارتقا داده می‌شود و ۱۱۷۰ صنف آموزش محلی و تسریعی، جهت سهولت دسترسی دانش‌آموزان به خدمات تعلیمی، در بخش‌های دور دست کشور ایجاد می‌گردد.
برای ۲۰۰ هزار تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچی‌ها و کارکنان خدماتی ادارات دولتی که از نعمت سواد محروم‌اند، ۱۱هزار کورس سواد آموزی و برای ۱۰هزار تن دیگر، برنامه سواد آموزی حرفه‌ای تدویر می‌شود.
در همین حال، ۲۷۰۰ مکتب از سوی وزارت انکشاف دهات و ۳۰۰ مکتب از طریق وزارت شهرسازی و اراضی، اعمار می‌گردد.
همچنان ۵۰۰ مکتب ترمیم و بازسازی، ۱۲۹۰ مکتب با لابراتوار و کمپیوتر تجهیز و ۲۰۰ مکتب از سوی وزارت مخابرات، به انترنت وصل خواهد شد.
آقای بلخی گفت: به منظور رفع کمبود کتاب‌های درسی در سال ۱۳۹۸، پنجاه میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و به دسترس دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. همچنان روند توزیع ۲.۲ میلیون جلد کتاب درسی برای دانش‌آموزان مراکز تعلیمی نیز آغاز می‌شود.
طرح خودگردان ساختن مکاتب، طرح درجه بندی شاگردان و طرح بهبود جایگاه آموزگار از میان طرح‌‌های تازه‌ای است که وزارت معارف برای رسیدن به هدف تعلمیات عصری و به روز، روی آن کار می‌کند.
افزون بر این‌ها، امضای دوتفاهمنامه بزرگ به ارزش ۳۳۴ میلیون دالر امریکایی جهت بهبود وضعیت معارف کشور با نهادهای بین‌المللی، امضای ۱۰۷ تفاهمنامه با سایر موسسات همکار و۴۷ تفاهمنامه با ادارات دولتی به هدف شمولیت اطفال محروم از تعلیم و تربیه و ارتقای کیفیت معارف، باز شدن دروازه‌های ۵۰۰ مکتب مسدود در نتیجه دخیل ساختن مردم به معارف، فراهم سازی زمینه دسترسی آسان به تعلیم و تربیه برای ۱۹۷ هزار شاگرد از طریق ۷ هزار صنف آموزش محلی، فراغت ۱۹۷ هزار سواد آموز از کورس‌های سواد آموزی و ارتقای ظرفیت ۲۰ هزار آموزگار تا مقطع چهارده پاس از دستاوردهای عمده وزارت معارف در سال ۱۳۹۷ می‌باشد.
سرپرست وزارت معارف اصلاحات بنیادی در ساختار این وزارت را از اهداف کلیدی دهه معارف عنوان کرد و گفت: طرح دهه معارف بر اساس پیشنهاد وزارت معارف از طرف رییس جمهور کشور مورد تایید قرار گرفته است و در سال ۱۳۹۸ تعلیمی سند استراتژی ده ساله معارف به هدف تسهیل و تطبیق عملی ماموریت ومسئولیت‌های وزارت معارف به نیازهای شاگردان، سواد آموزان، معلمان، بهبود نصاب تعلیمی و ارتقای نقش مکاتب، طرح و تطبیق می‌شود.

کد خبر:

45761

لینک اصلی: https://www.didpress.com/40%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B8/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری دید

آخرین خبر ها:

Loading