بازتاب نیوز

بازنگری بیش از ۲۰ رشته تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور

٢٨ حمل ١٣٩٨ کلید گروپ

نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی کشور در نشست حساب دهی حکومت به ملت می گوید که نصاب های تحصیلی بیشتر از ۲۰ رشته تحصیلی در پوهنتون های افغانستان با در نظر داشت نیاز سنجی بازارکار بازنگری شده و هم چنان بازنگری سایر رشته ها نیز جریان دارد.

وزیر تحصیلات عالی کشور هم چنان ابراز داشت که نهادی های تحصیلی کشور به لحاظ کمیت مشکلی ندارد؛ اما در بخش کیفیت با چالش های مواجه اند که وزارت تحصیلات عالی ارزیابی پوهنتون های خصوصی و دولتی را آغاز نموده است.

آقای خواجه عمری هم چنان گزارش های را مبنی بر تاثیر تدریس ثقافت اسلامی بر گسترش تند رویی رد نموده و افزود که تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک در این مورد نادرست می باشد.

این در حالی است که مرکز مطالعات استراتیژیک، چندی قبل نتایج تحقیقی را که بر روی نصاب تحصیلی ثقافت اسلامی در برخی پوهنتون های کشور راه اندازی نموده بود، همگانی ساخت، در این تحقیق آمده بود که تدریس ثقافت اسلامی سبب تشدید تندروی در کشور می شود.

The post بازنگری بیش از ۲۰ رشته تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور appeared first on ویب سایت خبری کلید گروپ.

لینک اصلی: https://tkg.af/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-20-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کلید گروپ

آخرین خبر ها:

Loading