بازتاب نیوز

آلمان ۵.۱ میلیارد افغانی را به افغانستان کمک کرد

٢٨ حمل ١٣٩٨ خبرگزاری خامه پرس

وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان میگوید که کشورش به ارزش ۵.۱ میلیارد افغانی در بخش های حکومت داری خوب و رشد و زیربناهای اقتصادی در افغانستان هزینه خواهد کرد.

قرار است کشور آلمان به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد میلیون افغانی دیگر نیز به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص دهد که از این مبلغ سه و نیم میلیارد آن در بخش انرژی به مصرف خواهد رسید.

دولت آلمان از حکومت افغانستان میخواهد که در زمینه محو فساد اداری، خشونت در برابر زنان و همچنان شفافیت در قسمت صنایع استخراجی تلاش جدی به خرچ دهند.

آلمان از جمله کشور های است که بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ در بخش های گوناگون با افغانستان همکاری داشته است.

طبق یک گزارش دیگر این کشور از سال ۲۰۰۲ تا اکنون بیش از ۳۴۵ میلیارد افغانی به افغانستان کمک کرده است.

لینک اصلی: https://www.khaama.com/persian/archives/62037

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خامه پرس

آخرین خبر ها:

Loading