بازتاب نیوز

خوراندن اجباری گوشت خوک به یک مسلمان در هند

٢٨ حمل ١٣٩٨ پاسبانان

کابل –افغانستان(گ.ر.پ):

حبرنگار: ثریا احدی

پولیس ایالت آسام در شمال هند از بازداشت هشت نفر بخاطر خوراندن گوشت خوک به یک مرد مسلمان ومجبور کردن  او به خوردن گوشت خوک خبر داد. اخیرا ویدیو های نشر شده در هند چند مرد را در حال لت وکوب (شوکت علی) 68 ساله بخاطر فروختن گوشت گاو نشان میدهد، گاو که از نظر هندو ها یک حیوان مقدس وسلاخی آن در بعضی ایالت ها ممنوع است، افرادی که این مرد مسلمان را لت وکوب کردند وسپس اورا محبور نمودند که در گل ولای زانو زده گوشت خوک بخورد که خوردن گوشت خوک در اسلام حرام است.

این در حالیست که گرو های  مدافع حقوق بشر در هند مدعی هستند که بیش از 40 نفر توسط افرادی که خود را مدافع حقوق  گاو ها میدانند کشته شدند.

The post خوراندن اجباری گوشت خوک به یک مسلمان در هند appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/mandatory-eating-of-pork-on-a-muslim-man-in-india/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading