بازتاب نیوز

شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان منظور شد

٢٨ حمل ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

 هدف عمومی از ایجاد دوباره شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان، انکشاف پایدار و معیاری برنامه های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سطح کشور عنوان شده است.

این مسوده یک تعداد اهداف فرعی از جمله انکشاف تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به سطح کشور، تسهیل در ایجاد موسسات فعال و سالم تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، تقویت زیر ساخت های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، زمینه سازی ارتقای ظرفیت اتباع کشور در مورد آشنایی آنها با حکومتداری الکترونیکی، تشویق، حمایت و تعهد تمام وزارت ها را نیز دنبال می کند.

این شورا دارای اعضای مختلف بوده که اعضای اصلی آن به مدت پنج سال از از ریاست اداره امور، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت مخابرات، وزارت مالیه، شورای امنیت، وزارت عدلیه و وزارت صحت عامه تعیین می گردد که قابل تغییر و تجدید می باشد.

شورای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای اولین بار به اساس فرمان شماره ۴۶۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ رئیس جمهور رسمآ تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ایجاد گردید و الی سال ۱۳۹۱فعالیت نمود. این شورا دارای ۱۹ عضو بود که ۱۶ ان دایمی و ۳ عضو دیگر ان به شکل دورانی ایفای وظیفه می نمودند. قرار است به زودی به ریاست  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اولین جلسه شورای عالی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردد.

 

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/news/183512/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading